Så ska undersköterskor göra vården bättre
Nyheter | Omsorg

Så ska undersköterskor göra vården bättre

För att få ordning på vad en undersköterska egentligen har för kompetens införs ny en skyddad yrkestitel.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-29

Det föreslår i alla fall regeringens utredare Harriet Wallberg.

– Det råder väldigt stor variation i utbildningens innehåll och då främst inom vuxenutbildningen. Det har lett till att det är svårt att veta vad en undersköterska har för kompetens, säger den särskilde utredaren Harriet Wallberg.

Styra arbetet

Genom att införa en skyddad yrkestitel regleras yrket undersköterska. En reglering innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska.

– Med yrkesregleringens krav på kompetensnivå och en samlad vård- och omsorgsutbildning kommer verksamheternas kvalitet och säkerhet att öka, säger Harriet Wallberg.

För att ytterligare öka kvaliteten och säkerheten pekar utredningen på att arbetsgivarna behöver ta tillvara undersköterskornas kunskaper på ett mer effektivt sätt. Kvalificerade arbetsuppgifter bör därför fördelas till de medarbetare som har utbildning och kunskap.

Test för hälften

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Enligt Harriet Wallberg kan så många som hälften av de 183 000 undersköterskor som finns behöva genomgå en validering för att få den nya skyddade yrkestiteln.

Mellan 2025 och 2030 ska personer med äldre utbildning kunna ansöka om den skyddade titeln.

Remiss väntar

– Att bygga framtidens äldreomsorg handlar om att stärka Sveriges undersköterskor. Därför vill regeringen att yrket ska regleras. Nu ska vi remittera det här förslaget för att få in alla synpunkter. Sen får vi se hur vi går vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Ska bli tydligare

Vård- och omsorgsutbildningen kommer att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen enligt ett förslag från Skolverket.
Utredningen föreslår därför att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att den skyddade yrkestiteln undersköterska kopplas till den nya utbildningen.
På så sätt blir det tydligt för arbetsgivare, patienter/brukare, andra yrkesgrupper inom vård och omsorg och anhöriga vad en undersköterska har för kompetens, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Dölj faktaruta

Våren 2017 presenterade utredaren Susanne Rolfner Suvanto sin äldreomsorgsutredning, där hon menade att legitimation var den bästa vägen att gå för att stärka professionaliseringen, skriver Dagens Medicin:

Att Harriet Wallbergs utredning inte kommer till samma slutsats har flera förklaringar, bland annat de kriterier för legitimationsyrken som finns sedan 1998.

De handlar om självständigt arbete, att ansvara för medicinsk säkerhet, att ställa diagnoser och föreslå behandling samt att yrket ska ligga på högskolenivå.

– Vi har svårt att se att undersköterskeyrket når upp till kriterierna. Vi står bakom dem och tycker inte att de behöver ändras eftersom vi kan uppnå ökad kvalitet och säkerhet med en skyddad yrkestitel, säger Harriet Wallberg.

Vårdföretagarna skeptiska

Vårdföretagarna skriver i ett pressmeddelande att valideringen av undersköterskornas kompetens och kunskap skapar oro då yrkesgruppen undersköterskor är så pass stor.

– Hur en sådan stor valideringsinsats sjösätts och finansieras blir en av de stora knäckfrågorna framåt, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna, i pressmeddelandet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas