Snart försvinner de gamla mobilnäten
Bild: Colourbox
Nyheter

Snart försvinner de gamla mobilnäten

De äldre mobilnäten släcks snart ner. Nu vill myndigheterna se information i god tid om konsekvenserna direkt till de berörda.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-03

Allt fler leverantörer planerar nu att skrota sina äldre mobilnät, de så kallade 2G och 3G. Tanken är att de ska vara nedsläckta redan nästa år. Nyligen beslöt dock Telia att skjuta på sin nedsläckning till 2027.

Den här förändringen innebär att äldre elektronisk utrustning kan få svårt att fungera. Det gäller mobiltelefoner och surfplattor som bara klarar den äldre tekniken. Men även annan typ av uppkopplad utrustning kan påverkas, som sensorer och trygghetslarm.

Det kommande teknikskiftet har nu fått Post- och telestyrelsen (PTS) att agera tillsammans med Konsumentverket. De två myndigheterna vill att operatörerna i god tid informerar sina användare om nedläggningen. De vill också att återförsäljare av hemelektronik och larmtjänster är tydliga i vad detta innebär för konsumenterna.

”Teknikskiftet är viktigt för samhället som helhet. Vi förväntar oss därför att teknikskiftet sker kontrollerat, med tydliga tidplaner och på ett ansvarsfullt sätt med lyhördhet för de användargrupper som berörs”, skriver generaldirektörerna Dan Sjöblom (PTS) och Cecilia Tisell (Konsumentverket) i en gemensam skrivelse.

Myndigheterna är tydliga i sin gemensamma skrivelse med vad som förväntas av operatörerna och vilka grupper som behöver mest stöd inför nedläggningen:

”Sådan information gör störst nytta om den kommer ut i god tid före avvecklingen så att de som påverkas hinner ta till sig och agera på informationen innan avvecklingen genomförs.
Information kan till exempel ges allmänt på en hemsida, men också genom mer riktade informationsinsatser och direkta kontakter. Det är viktigt att information ges på ett ändamålsenligt och målgruppsanpassat sätt.
Målgrupper som är i behov av information är privatpersoner, företag, organisationer, regioner, kommuner och myndigheter. Direktkontakter hjälper dem som inte har tillgång till, eller i lägre utsträckning använder, digitala
kommunikationssätt.
En speciellt viktig målgrupp för anpassad information är personer med särskilda behov. Grupper som kan ha särskilda behov är exempelvis personer med funktionsnedsättning, äldre och nyanlända.”

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas