Vaccination mot influensan i full gång
Foto: Getty Images
Nyheter | Förebygga

Vaccination mot influensan i full gång

Det är för tidigt att säkert säga hur säsongens influensaepidemi kommer att utvecklas, men det finns risk för att den blir intensiv. Det menar Folkhälsomyndigheten som råder att man vaccinerar sig.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-18

Spridningen av influensa har varit relativt låg i Sverige de senaste tre vintrarna, vilket betyder att fler nu är mottagliga för att smittas och insjukna, konstaterar myndigheten.

För de flesta går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare.

Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot allvarlig sjukdom.

Riskgrupper

Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startade den 8 november.

Under de fyra första veckorna prioriteras personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal.

Utan kostnad

Ekonomi ska inte behöva vara ett hinder. Samtliga regioner erbjuder influensavaccin utan kostnad till personer i riskgrupper, det vill säga bland annat till alla 65 år och äldre.

De regioner som senast tog betalt, säsongen 2019-2020, var Halland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland. I samtliga dessa är det alltså fortsatt kostnadsfritt.

Rejäla risker

Det finns alltså enligt Folkhälsomyndigheten en ökad risk för att influensaepidemin blir intensiv. Något som SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk håller med om.

– Riskerna för mer allvarliga komplikationer vid insjuknande i säsongsinfluensa ökar också med åldern. Har man dessutom problem med till exempel astma eller hjärtsjukdom så blir riskerna ännu större. Därför ska man absolut vaccinera sig för att minska risken för att bli riktigt allvarligt sjuk, säger Thony Björk till Senioren.

Finns det några som bör tänka lite extra på att skydda sig mot influensan?

– Ja de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinera sig är förutom personer över 65 år också medicinska riskgrupper under 65 år, de som har hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal.

Thony Björk.

Till medicinska riskgrupper räknas de som har kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom (som KOL och svår eller instabil astma), andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus typ 1 och 2 och slutligen tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

När kan det vara läge att avvakta att vaccinera sig?

– Man skall givetvis inte gå och vaccinera sig om man har förkylningssymptom. Man får vänta tills att man känner sig frisk. Annars finns inget att vänta på. Se till att få vaccinationen så snabbt som möjligt.

Något annat att tänka på?

– Om man inte tagit sin påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 kan man passa på att ta båda vaccinationerna samtidigt. Det möter inga hinder och så får man allt avklarat på ett besök.

Hur gör du själv med vaccinationer?

– Jag har precis bokat tid för vaccination mot influensan efter en tids förkylning. Den femte dosen av covid-19 vaccin har jag tagit för en månad sen.

För alla

Samtliga personer på särskilda boenden för äldre erbjuds precis som förra året ett förstärkt influensavaccin, för att få ett bättre skydd mot svår sjukdom.

De utsatta grupperna prioriteras fram till 4 december. Men från och med den 5 december öppnas portarna helt också för personer som inte ingår i de prioriterade grupperna.

Feber, hosta och ont i halsen

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa som smittas riskerar att bli allvarligt sjuka.
Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

Influensavaccination ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas