Åsikter

Samhällsnytta som inte går att räkna i pengar

Publicerad 2013-08-13

Inte nog att vi betalar mer i skatt, skulle inte vi mor- och farföräldrar finnas till så skulle samhället kollapsa. Vi ställer upp och tar hand om våra barnbarn när de är sjuka eller när föräldrarna ”sitter fast” på arbetet. Samhällsnyttan, som vi pensionärer stöttar de arbetande småbarnsföräldrarna med, går inte ens att räkna i pengar. Den skatt på det inkomstbortfall som skulle uppstå om vi inte stöttade småbarnsföräldrarna skulle gott och väl räcka till för att sänka pensionärsskatten.

Bo Jarwander

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.