Spara på lång sikt
Ekonomi | Ylva om pengar

Spara på lång sikt

Seniorens ekonomiexpert Ylva Yngveson berättar nedan om de olika sparformer som finns för dem som vill spara på längre sikt och vad de har för förutsättningar.

Tidningen Senioren
Publicerad 2022-01-18

Den som vill placera pengar på lite längre sikt har flera sparformer att välja mellan. Man kan spara direkt i aktier eller aktiefonder eller inom det skal som Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring innebär. De fungerar lite olika.
Hur skatten tas ut har betydelse. Direktsparande i aktier och fonder beskattas först vid försäljning, med 30 procents skatt på vinsten. En förlust kan dras av, men hur skatten påverkas beror på om man kan kvitta mot vinster eller inte. På fonder över ett visst värde tas en årlig skatt ut. För utdelning på aktier tas 30 procents skatt ut. Gör man inga omplaceringar kan direktsparande vara en fördel.
På ISK och kapitalförsäkring tas en årlig schablonmässig avkastningsskatt ut, oavsett om värdet går upp eller ned. Man slipper deklarera och skatta för försäljningar. Men förluster är inte avdragsgilla. För ISK tas skatten ut via slutskattsedeln. I en kapitalförsäkring tas den från kapitalet. Utdelningar på värdepapper i dessa sparformer beskattas inte, men om de inte plockas ut ingår de i underlaget som avkastningsskatten successivt tas ut på. Vid uppgång och om man gör omplaceringar passar dessa sparformer bäst. Aktier inom ISK ger dessutom rätt att rösta på bolagsstämmor.
Jämför gärna sparformer på konsumenternas.se.
Har man redan direktsparande i aktier eller fonder och funderar på att flytta över till exempelvis ett ISK bör man tänka igenom vad syftet är. Flytten kräver försäljning och beskattning. Det blir därmed ett mindre kapital att placera, men om man ändå ska ändra inriktning och kanske vara mer aktiv kan det vara ett klokt beslut. b

Tidningen Senioren
Publicerad 2022-01-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas