Spara till barnbarn
Foto: Colourbox
Ekonomi & Pension | Ylva om pengar

Spara till barnbarn

Seniorens ekonomiexpert Ylva Yngveson tipsar om hur du sparar till barnbarnen.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-02-15

När ett barnbarn föds väcker det mycken glädje och som mor- eller farförälder vill man denna nykomling allt väl. Att få ett gott vuxenliv kräver  numera en hyfsad ekonomi. Det är inte alls lätt att med små medel hanka sig fram. Bara att få en bostad innebär för många unga idag att ta sig över en gigantisk tröskel. Då kan vi i vår generation bli en hjälp på vägen, om vi har råd.

Det finns dock ett och annat att tänka på innan du börjar spara. För det första får ett barn ta över ansvaret för sitt sparande den dag det blir myndigt, på 18-årsdagen.

Många sparar regelbundet till sina ätteläggar. Börjar du tidigt kan även ett mindre belopp per månad bli ett bra tillskott till bostadsköpet eller körkortet. Det finns dock ett och annat att tänka på innan du börjar spara.
För det första får ett barn ta över ansvaret för sitt sparande den dag det blir myndigt, på 18-årsdagen. Då är exempelvis behovet av egen bostad inte stort så pengarna kan nu användas fritt utifrån egna önskemål, inte utifrån vad du hade tänkt. Dock är det positivt att barn får
se att sparpengar är värdefulla att ha och att ett sparande kan växa med åren. Ett sätt att få ekonomisk insikt.

Därför är det inte fel att dela upp sparandet med ett mindre belopp i barnens namn och ett sparande i ditt eget namn för deras räkning. När du sparar i eget namn finns flera alternativ, men håll det helst avskilt från annat sparande. Det kan vara i ett investeringssparkonto,
en kapitalförsäkring eller en fond- eller aktiedepå. Då är det lättare att skriva in i testamente eller villkor vad barnbarnen ska ärva om du inte hunnit lämna över pengarna innan du går bort.

Fler fördelar finns med att spara i eget namn:

  • Större rättvisa för barnen. Sparperioder utvecklas olika. Trist då om ett barn får sämre utfall än ett annat. Nu kan de få likvärdiga gåvor.
  • Det är säkert tacksamt för den unga vuxna att få en slant just när behovet finns och roligt för dig att få ge.
  • Du vet inte hur många barnbarn det blir med åren och din sparmöjlighet kanske inte är obegränsad.
  • Föräldrarna ansvarar för barns sparande. Vid eventuell separation finns osäkerhet kring att målet med pengarna respekteras.

Ett sparande över en 20-års period är ett långsiktigt sparande. All historik och erfarenhet säger att aktiemarknaden ger bäst avkastning då.
Hur risken i sparandet behöver förändras när barnen nått mer vuxen ålder kan du diskutera med både föräldrar och barn. En successiv nedtrappning av risken i god tid är lämplig.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-02-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas