Gamla Staberg – visning och lunch
Landet runt | SPF Dalarna

Gamla Staberg – visning och lunch

SPF Dalarna
Publicerad 2019-08-05

Sommarlunch på Staberg med guidad visning av den nyrenoverade Bergsmansgården med trädgård samlade ett 25-tal medlemmar i SPF Seniorerna Falun denna grådassiga onsdag. Vi började med guiden Lotta Örtendahl som berättade om stort som smått som hänt.

Restaureringen av Stabergs bergsmansgård, som går i karolinsk barock med faluröda timmerbyggnader i en vacker gårdsbildning, började 2017 och avslutades med invigning 23 juni 2018. Då hade man återställt interiören, murat upp den gamla köksspisen liksom kistspisen i kökskammaren. Moderna väggar rivits och den gamla planlösningen återskapats. Allt för att ge såväl ortsbor som långväga besökare till världsarvet en bild av hur en förmögen bergsman, markscheider vid Falu Gruva Olaus Simonsson Nauclér med hustru Ebba Lohrman, kunde leva på 16-1700-talet. Runt bergsmansgården fanns ett stort antal byggnader, bl a två vaktkurer varav en blev ett Privé-dass.

Restaureringen gick på över 3 miljoner kronor och bekostades genom bidrag från Länsstyrelsen Dalarna, EU:s  landsbygdsprogram, Falu kommun/kulturförvaltningen och Vika-Hosjö Hembygdsförening.

Stabergs Brockträdgård från 1700-talets mitt är pietetsfullt restaurerad även den enligt ursprungliga ritningar. Den är en av de mest välbevarade bergsmansträdgårdarna runt Kopparberget. Köksträdgården är av 1700-talsmodell och indelad i fyra kvarter. Förutom bönor, rovor m m växer här en mängd äldre dalasorter, framförallt ärter och kålrötter. I fruktträdgården finns ett 30-tal gammaldags sorter planterade omgärdade av en vacker stenmur, vilka sorter bevaras för framtiden.

Både frukt och köksodlingar säljs vidare till lokalbefolkningen.

Efter en mycket bra guidning gick vi in i den varma restaurangen för att äta en god lunch.

Klicka här för fler bilder.

Karin Malmgren

SPF Dalarna
Publicerad 2019-08-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas