Landstinget och ”gamla” Region Dalarna blir ”nya” Region Dalarna
Landet runt | SPF Dalarna

Landstinget och ”gamla” Region Dalarna blir ”nya” Region Dalarna

SPF Dalarna
Publicerad 2018-09-13

Det var på våren 2012 som Göran Carlsson besökte dåvarande SPF Falubygden på ett månadsmöte. Han berättade om det pågående arbetet med att bilda en storregion, bestående av sex län i Svealand. (Klicka här för att läsa vad han då berättade). Det ”bidde” ingenting av det.

Nu var han tillbaks till nuvarande SPF Seniorerna Falun och berättade om vad som har hänt sedan dess – för det handlar fortfarande om att bilda en region. Men nu en region betsående av ”bara” Dalarna. (Så att vi kan ha kvar ”en lita kula med bara Dalarna”).I stället för att bilda en stor region, som skulle fått 50.000 anställda, gäller det nu att ”slå ihop” Landstinget Dalarna med det nuvarande Region Dalarna (och några personer från Länsstyrelsen) till en ny direktvald organisation, också den med namnet Region Dalarna. Visserligen valde vi i söndags ledamöter i landstingsfullmäktige (eftersom det står så i lagboken fortfarande) men de kommer att från och med 1 januari 2019 utgöra regionfullmäktige i nya Region Dalarna.Vi får se om han kommer tillbaks om ytterligare sex år och berättar om ett nytt försök att bilda en storregion – för personligen trodde han inte att den frågan var ”begravd”. Fast då är det nog inte han som kommer och berättar eftersom han nu kommer att gå i pension och därmed få mer till att vara reseledare hos Rosa Bussarna.

Som inledning hälsade vår förenings ordförande Anders Sätterberg oss alla välkomna till höstens första medlemsmöte med några ”meddelanden”:

  • Ett extra medlemsmöte kommer att hållas den 23 oktober, speciellt för nya medlemmar.
  • Frågan om Seniorernas hus kommer att behandlas när vi har fått klarhet i vilka de nya politikerna i kommunen blir. Samtal har förevarit med fastighetsägaren för nuvarande expeditionslokal om möjligheten att hitta nya hyresgäster innan avtalstiden den 1 oktober 2019 går ut.
  • En arbetsgrupp har tagit fram en Handlingsplan för rekrytering och medlemsvård.
  • De av våra medlemmar som vi inte kan nå med grupp-mejl har nu möjlighet att få motsvarande information via grupp-SMS.
  • Glöm inte att anteckna datumet 4 maj 2019 i almanackan – då firar föreningen 40 år.

Bo Bävertoft

SPF Dalarna
Publicerad 2018-09-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas