Landet runt | SPF Västmanland

SPF Köpingshus årsmöte den 2 februari

SPF Västmanland
Publicerad 2012-02-29

Ett hundratal medlemmar och gäster hade kommit till årsmötet och ordförande Leif Hoffstedt hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet började med en tyst minut för våra bortgångna medlemmar. Lillemor Weiler läste en dikt, Ingrid Eriksson spelade på pianot och Patrik Wallmark läste ur psaltaren.

Därefter så underhöll Leif Hesselgren och Monica Stark-Hesselgren oss med sång och musik.
De framförde bland annat Dagen är nära, Marias vaggsång där Monica sjöng och Leif spelade Epilog ur en Vintersaga.

Därefter vidtog årsmötetsförhandlingarna.

Styrelsen omvaldes och  Leif Hoffstedt valdes som  ordförande för år 2012.
Övriga styrelsemedlemmar är Curth Bergquist, Åke Jansson, Åke Lindström, Jacqueline Adolfsson, Berith Larsson och Gerd Marklund, adjungerad Inga-Britt Lövelius.

Våra studieansvariga informerade om kommande intressanta cirklar och kurser som kommer att hållas under våren och hösten. Datum när dessa startas meddelas senare.

Vår distriktsordförande Elvy Bürger var hos oss och hon berättade om distriktets arbete och vad som kommer från förbundet. Landstingets PensinärsRåd  (LPR) lades ner för något år sedan,  nu har en ny samarbetsgrupp med landstinget bildats och det är Landstinget Samråd Pensionärer LSP som skall arbeta för pensionärernas frågor.

Årsmötet avslutades med kaffe och lottdragning.

Inga-Britt Lövelius

SPF Västmanland
Publicerad 2012-02-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas