SPF Mora har haft årsmöte
Landet runt | SPF Dalarna

SPF Mora har haft årsmöte

SPF Dalarna
Publicerad 2012-03-01

Mötet inleddes med musik av Mora Spelmanslag. Varefter följde parentation över under året avlidna medlemmar.

Lars-Åke Hansson utsågs att leda mötet med Lis-Mari Johansson som sekreterare.

Stig Sjöholm omvaldes till ordförande, Bengt Finn, Peo Johansson, Anita Jönsson, Lars-Åke Hansson och Arne Brygt omvaldes på 2 år. Kvarstående är Bengt Johansson, Lis-Marie Johansson och Olle Persson.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har haft en mycket omfattande verksamhet med många medlemsmöten, musikkaféer, resor, funktionärsträffar, studiecirklar och friskvårdsaktiviteter m.m.

Flera resor bedrivs i samarbete med SPF i Älvdalen t.ex. årets långresa till Irland. Reseprogrammet lockade ca. 300 deltagare.

Webbansvarig är Bengt Johansson och SPF-Moras hemsida är den mest besökta av alla SPF föreningar i Dalarna.

Jan-Olov Jönsson och Sune Borgström avtackades med blommor för sina insatser i föreningen.

Efter mötet bjöds deltagarna på kaffe och semla som Monica Johansson hade bakat. Mora spelmanslag underhöll till kaffet.

SPF Dalarna
Publicerad 2012-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas