Landet runt | SPF Västerbotten

Välbesökt årsmöte i Sydporten

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-02-14

SPF Sydporten, Hörnefors. 100-talet personer besökte SPF:s årsmöte i Församlingsgården. Efter stämningsfull parentation över avlidna medlemmar vidtog årsmötet, som leddes av Ola Andersson. Föreningen hade 202 medlemmar vid årets slut och verksamheten hade varit omfattande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013. Verksamhetsplanen för 2014 är minst lika ambitiös med bl a resor, studiecirklar, friskvårdsaktiviteter och fester förutom sedvanliga månadsmöten med intressanta teman.

Ann-Katrine Holmlund och Nils-Olof Forsgren hade undanbett sig omval. Styrelsen består nu av Christer Fredriksson ordförande, Christina Grahn sekreterare ochInga Nordinkassör, samt ordinarie ledamöterna Gun Jonsson,Håkan Boberg samt Sture Eriksson (nyval) och suppleanterna Britt-Marie Forssén och Inga-Brita Nordahl. Revisorer är Brith Sandström och Barbro Gunnarsson (nyval) med revisorsuppleant Sven-Erik Bergström (nyval).

Efter årsmötet bjöds på paltfest medan Ivars band underhöll med medryckande jazz- och swingpärlor. De medlemmar som tillkommit under 2013 uppmärksammades särskilt. Ann-Katrine Holmlund avtackades med present och blommor. Nils-Olof Forsgren kommer att avtackas senare. Årsmötet avslutades med att medlemmarna visade sin uppskattning för styrelsens verksamhet inklusive resor genom varma applåder.

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-02-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas