Bättre sömn för äldre med tyngdtäcke
Foto: Colourbox
Må bra | Nyheter | sömn

Bättre sömn för äldre med tyngdtäcke

Tyngdtäcken hjälper äldre med sömnproblem, enligt ny forskning. Dessutom tycks även hälsan påverkas.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-05-29

En färsk avhandling vid Högskolan i Halmstad har undersökt om äldre personer reagerar på användning av tyngdtäcken. Det är forskaren Eva Hjort Telhede som har tittat närmare hur detta påverkar sömn och livskvalitet hos äldre personer som bor på särskilt boende.

– I min forskning har jag sett att utöver att förbättra sömnen, kan tyngdtäcken också bidra till ökat välbefinnande, lugnande av känslomässigt oroliga tillstånd, förbättring av kognitiva funktioner och ökning av näringsstatus och daglig aktivitet, säger Eva Hjort Telhede i ett uttalande från högskolan.

Studien har genomförts på tolv olika boenden i Halland, och utöver förbättrad nattsömn så visar undersökningen även att vardagslivet påverkades.

– Det var inspirerande att höra hur de blev mer aktiva i sociala sammanhang och kunde delta mer aktivt i konversationer och gemensamma aktiviteter. Dessutom var det spännande att se hur tyngdtäcket kunde bidra till smärtlindring och lugna oroande tankar. Det visar verkligen på den breda potentialen i detta, säger Eva Hjort Telhede.

Eva Hjort Telhede menar att tyngdtäcken skulle kunna minska behovet av medicinering för sömnproblem, och på så vis minska biverkningar eller beroende.

– Tyngdtäcken kan vara ett mångsidigt verktyg för att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre i vårt samhälle, säger Eva Hjort Telhede.

2020 kom regionernas råd för medicintekniska produkter, MTP, med rekommendationen att inte förskriva tyngdtäcken inom offentligt finansierad vård. Då med motivering att det vetenskapliga underlaget var otillräckligt.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas