Hälften drabbas av ålderism
Nyheter
Allt fler säger sig bli utsatta för ålderism Foto Colourbox

Hälften drabbas av ålderism

Allt fler SPF-medlemmar rapporterar att de utsätts för ålderism. Det framgår av en färsk undersökning som SPF har gjort.

Publicerad 2014-03-18

2 000 SPFare har tillfrågats i en enkät utformad av Lars Nilsson och hans medarbetare i SPFs programgrupp mot ålderism.

Två åldersgrupper har fått svara på ett 30-tal frågor. 1 000 personer mellan 65 och 74 år, och lika många 75-plussare. Svarsfrekvensen för 75-plussarna är 44 procent och för den yngre gruppen 83 procent, vilket bedöms som mycket högt.

Det är den andra omfattande kartläggningen som görs, sedan SPFs kongress 2011 beslutade att systematiskt ta upp kampen mot samhällets negativa attityder mot äldre. Den första enkäten togs fram 2012.
– Andelen som drabbats är högre 2014 än 2012, konstaterar Lars Nilsson. Mer än hälften av de som svarat uppger att de har utsatts för ålderism.

Frågorna i enkäten har bland annat gällt situationer i arbetslivet i samband med pensionering.

På frågan om det på arbetsplatsen fanns en allmän uppfattning att äldre bör sluta sin anställning redan innan de uppnått sedvanlig pensionsålder svarade fem procent av 75-plussarna ja 2012. Nu är siffran fördubblad, tio procent.
På frågan om det på arbetsplatsen fanns kollektivavtal ”som tvingade dig att sluta din anställning” svarar inte mindre än 15 procent av 75-plussarna ja, jämfört med sju procent 2012. I gruppen 65-74 år ses också en fördubbling, från fyra procent 2012 till tio procent 2014.
– Uppenbarligen förekommer det att arbetsgivare med hänvisning till kollektivavtal tvingar personer att sluta arbeta. Det är ett mycket tydligt exempel på ålderism, konstaterar Lars Nilsson.

Att SPF-medlemmarna i ökande grad rapporterar att man utsätts för diskriminering på grund av ålder behöver dock inte betyda att enkätundersökningen bevisar att ålderismen i samhället har ökat.

– Det vi ser i kartläggningen är att medvetenheten och kunskapen om ålderism har ökat. Det är i och för sig glädjande att vi nu får effekt av att vi har jobbat aktivt ute i distrikten med de här frågorna i mer än två års tid.

Det var kongressen 2011 som på förbundsstyrelsens förslag drog igång ett brett arbete inom SPF mot ålderism. Bland annat har distrikten utsett ansvariga ledare. Olika seminarier och konferenser har ägt rum ute i SPF-landet. Veteranen har återkommande rapporterat i ämnet.
– Allt det här gör sammantaget att medlemmarna i ökande grad ser och rapporterar när ålderism förekommer.

En fråga i enkäten gäller just ordet ålderism. 2012 visste bara 13 procent av SPFarna vad det betyder. Nu två år senare anger 28 procent av 65-74-åringarna rätt svar, alltså mer än en fördubbling.

75-plussarna har också höjt sin kunskap – nu vet 16 procent vad begreppet innebär jämfört med 13 procent för två år sedan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas