Kommuners bristande kompetens leder till undernäring
Undernäring är ett stort problem, men många kommuner saknar dietister Foto Colourbox
Nyheter | Undernäring

Kommuners bristande kompetens leder till undernäring

När äldre och sjukare bor kvar hemma blir kosten extra viktig. Men 2015 kan fyra av fem kommuner att sakna dietister, varnar Dietisternas riksförbund.

Publicerad 2014-01-03

– Det här är jättefarligt och ett problem som riskerar att beröva äldre mycket livskvalité den sista tiden i livet, säger Elisabet Rothenberg, ordförande för Dietisternas riksförbund till TT.

 

Det ligger i sakens natur att Dietisternas riksförbund har intresse i frågan, men kommundietister med fokus på äldres nutrition anses så viktig att regeringen sköt till pengar i en satsning för fem år sedan. Det resulterade i att 100 dietister anställdes av kommunerna. Efter 2014 är det dock meningen att arbetet med att förebygga och behandla undernäring ska klaras inom kommunernas egna budgetar. I praktiken innebär det att så fort projekttiden – och de extra pengarna – tar slut sägs dietisterna upp.

 

Om ingenting görs beräknas kommundietister saknas helt i 234 av landets kommuner 2015. Samtidigt ökar andelen riktigt gamla och sjuka, som dessutom förväntas klara sig på hemtjänst.

 

Dålig aptit, tugg- och sväljproblem, och förändringar i behovet av energi och näringsämnen är vanliga i den här gruppen. Undernäringen minskar den funktionella förmågan, ökar risken för sjukdomar och komplikationer, vilket leder till sämre livskvalitet och för tidig död, skriver Dietisternas riksförbund. Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv beräknas vården av en undernärd patient kosta 10.000 kronor mer per dygn, jämfört med vården av en välnärd person.

 

Enligt Elisabeth Rothenberg är kunskaperna för låga inom äldreomsorgen i kommunerna.

– Därför finns inte motivationen att ha tillräckligt med kompetens för att möta problemet, säger hon.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas