Pensionerna: Hundratusentals äldre halkar efter
Nyheter | Pensioner

Pensionerna: Hundratusentals äldre halkar efter

Grundskyddet i pensionssystemet är nu så lågt att det ligger på fattigpensionärernas nivå. Det visar en genomgång av Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-04

De som har lägst pension och maximalt bostadstillägg får i dag 133 kronor mer i månaden än vad som klassas som ”låg ekonomisk standard” eller fattigdomsstrecket.

För tolv år sedan låg grundskyddet drygt 2 000 kronor över den gränsen.

Växer olika

Den dramatiska minskningen av skillnaden mellan de som har lägsta pension och de med så kallad ”låg ekonomisk standard” förklarar Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, så här:

– I och med inkomsttillväxten för de förvärvsaktiva har varit kraftigare än tillväxten i grundskyddsnivån, så har fler kommit nära den här gränsen.

Kvarts miljon

Omkring 245 000 personer över 65 år bedöms i dag ha låg ekonomisk standard. Äldre, kvinnliga pensionärer som lever ensamma utgör en majoritet av dem.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är det var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man över 65 år i Sverige som idag lever med låg ekonomisk standard.

Regionala skillnader

Geografiskt sett bor en större andel äldre med relativ låg ekonomisk standard i Norrlands inland, visar rapporten.

Kommunerna med lägst andel är Danderyd och Lomma, drygt tre procent. Kommuner med högst andel äldre med relativ låg ekonomisk standard är Berg och Dals-Ed kommun med uppemot 30 procent.

”Relativ fattigdom”

  • Relativ låg ekonomisk standard har man om ens inkomster, är mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet.
  • I år går gränsen vid 12 570 kronor i månaden efter skatt för en ensamstående.
  • Enligt EU är Sverige det land i Norden som har högst andel relativt fattiga pensionärer.
  • Skillnaden mellan de pensionärer som får garantipension och maximalt bostadstillägg, och övriga befolkningen ökar.

Pensionsmyndighetens rapport heter ”Äldre med låga inkomster” och presenterades på måndagen (4/6).

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas