Nyheter

”Mobilbetalning diskriminerar”

Publicerad 2011-09-05

På flera ställen i landet kan man, förutom att betala med mynt eller kort, nu även betala sin parkeringsplats med mobiltelefonen. Men på ett fåtal platser har man gått betydligt längre, och låtit mobiltelefonen bli det enda betalningssättet.

Att ta bort andra betalningsmöjligheter än mobiltelefonen är diskriminerande mot äldre som kollektiv, menar man i en motion från Stockholmsdistriktet som behandlades på Sveriges Pensionärsförbunds, SPF:s kongress i våras.

Men Anders Edlund, marknadschef på det kommunala bolaget Stockholm Parkering, som har mobiltelefon som enda betalningssätt på tolv av sina parkeringsplatser, känner inte till att man fått ta emot klagomål från personer som saknar mobiltelefon.

– Många säger att de känner någon annan som saknar en mobiltelefon, men ingen har hört av sig till oss, säger han.

Varför vill man då ta bort de vanliga parkeringsautomaterna? En anledning är att de kostar  mycket. Anders Edlund vill också gärna framhålla att det är miljövänligare att slopa automater och biljetter.
Betyder det att det kommer att bli billigare att parkera om automaterna försvinner?
– Nja, men parkeringsavgiften kanske inte kommer att höjas i samma takt.

Kör man bil bör man ha en mobiltelefon, menar Anders Edlund. Särskilt när man är äldre. Han framhåller också att det är bekvämare och säkrare att kunna sitta kvar i bilen när man betalar, i stället för att gå fram till en biljettautomat där det kan vara mörkt och halt.

Har ni förståelse för att folk som saknar mobiltelefon blir upprörda och känner sig utestängda från parkeringen?
– Ja, det har vi full förståelse för. Men vi har inte pratat med så många.
Vad tycker du att man ska göra om man är emot den här typen av betalning?
– Då är vi glada om de hör av sig direkt till oss.

Stockholm parkering startade försöket med mobilen som enda betalning tidigt i våras. I oktober ska försöket utvärderas. Vill du ge din åsikt om parkeringsförsöket?
Mejla info@stockholmparkering.se .

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Är det rätt att ta betalt för P-avgift enbart via mobiltelefon?
Svara på Veckans fråga, här till höger.

Så här stod det i en motion till SPF:s kongress i Ronneby i juni 2011

”SPF:s samarbetsorgan Söder om Söder yrkar på att distrikt och förbund med kraft verkar för att betalning enbart med mobiltelefon, för kommunala tjänster som till exempel parkering, avskaffas. Tjänsten accepteras endast som komplement till annan betalning.”

Och så här svarade förbundsstyrelsen:

”Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det föreslagna systemet av många skäl är förkastligt och avser att verka för att det inte genomförs. Förbundsstyrelsen anser vidare att det alltid bör finnas minst två sätt att betala parkeringsavgift.”

Läs mer om det kontantlösa samhället:

De kräver kontanter på banken

Insändare: Kontantlösa banker – dålig service

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas