Så går vaccineringen till – region för region
Nyheter | sammanställning
Foto: Colourbox

Så går vaccineringen till – region för region

Senioren har gått igenom hur vaccineringen för äldre går till region för region i landet. Du hittar sammanställningen här.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-29

De 21 regionerna i Sverige är ansvariga för att erbjuda invånarna över 18 år vaccinering mot covid-19. Regionerna utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka grupper som ska prioriteras först men hur erbjudandet skickas ut eller hur man bokar tid och hur vaccinationerna går till skiljer sig från olika regioner.

Senioren har varit inne på samtliga 21 regioners hemsidor på 1177 och vi har valt att fokusera på informationen som gäller de äldre i fas 1 och 2 även om fas 3 nämns i vissa delar.

På den här sidan, om du klickar här, hittar du den allmänna information från 1177 när det gäller vaccination mot covid-19.

Blekinge

Region Blekinge informerar efterhand prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination. Det är inte bestämt hur du får en tid, om det exempelvis kommer en kallelse eller om du kommer kunna boka en tid digitalt. Region Blekinge återkommer med information om hur vaccinationen kommer gå till rent praktiskt.

Dalarna

Vaccinationen av de prioriterade grupperna i fas 1-3 kommer huvudsakligen att skötas via vårdcentraler, sjukhus, kommuner och på äldreboenden.
Fas 1:
Boenden på särskilda boenden för äldre i Dalarna har vaccinerats. Vaccineringen startade 27 december och har erbjudits av läkare kopplade till varje boende.
För dig som har hemtjänst (även larm) kommer vårdcentralen kommer att skicka en kallelse till dig personligen där du kan boka tid för dig och eventuell vuxen person som du bor tillsammans med.
Fas 2:
Du som är 70 år eller äldre.
Region Dalarna kommer att börja med att kalla personer över 80 år via brev eller telefon där de som är äldst får kallelsen först. Sedan går det i fallande åldersordning.
Du som är 70- 79 år kommer själv få boka din tid för vaccination via 1177. Du kommer kunna boka din tid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att kunna få hjälp via telefon. Vi kommer att informera om när bokningen öppnar. Tillgången till vaccin påverkar takten. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination just nu.
Fas 3:
Du som är mellan 18–69 och år och tillhör en riskgrupp för covid-19 kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon från din vårdcentral. Du beräknas kunna bli vaccinerad mars-april.

Gotland

Vaccinationsarbetet fortsätter enligt plan. Vi har öppnat upp för gruppen 80+ som en del av vaccinationplanens Fas 2. Den gruppen består av cirka 4000 individer och alla kommer tyvärr inte att kunna få en tid för vaccination just nu.
Du som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd. Parallellt vaccineras medarbetare och brukare inom hemtjänst, hemsjukvård samt boende på särskilda boenden i Fas 1.
Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccinering – vi kommer att informera när du kan göra det. Däremot kan personer med hemtjänst och hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll boka tid för vaccinering. Denna grupp har fått hem information om att kontakta sin vårdcentral.

Gävleborg

Region Gävleborg erbjuder vaccination för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i befolkningen.
Just nu erbjuds följande personer vaccin i Gävleborg:
Du som har hemtjänst eller hemsjukvård.
Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
Du som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.
Om du tillhör någon av de tre prioriterade grupperna här ovan, är du välkommen att gå till sidan för tidbokning.

Halland

Den första fasen pågår och bedöms vara klar under årets första två månader.
Fas 1:
Du som har hemtjänst utan hemsjukvård och du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras på utsedda vårdcentraler i varje kommun. Du har fått ett brev om hur du gör för att boka vaccinationstid.
Fas 2:
Du som är 70 år och äldre (född 1951 eller tidigare). De äldsta erbjuds att vaccineras först. Du kommer att få ett brev om hur du ska göra för att boka vaccinationstid.

Jämtland Härjedalen

Vecka 3 fortsatte vaccinering av boende på SÄBO och inom hemsjukvård, inklusive hushållskontakter, i länet. Dessutom vaccinerades viss omsorgspersonal, men inte lika snabbt som vore önskvärt på grund av vaccintillgången.
Vecka 4 ligger fokus på att ge andra dosen till de som fick sin första för ca tre veckor sedan. Begränsningen i vaccinering ligger i tillgång på vaccin.
I vilken ordning vaccineringen sker styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering nu.
Vi kommer löpande informera om vaccineringen i länet på 1177.se, via tidningsannonser och på Region Jämtland Härjedalens webbplats, regionjh.se.

Jönköpings län

Region Jönköpings län informerar prioriterade grupper i pågående fas om hur de får eller bokar tid för vaccination.
För personer som inte ingår i fas 1 är det inte möjligt att boka tid för vaccination än. Mer information om platser för vaccination och hur du bokar tid kommer inom kort.

Kalmar län

Det går ännu inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten, personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden som ska vaccineras i de senare faserna. De personer och den personal som får erbjudande om vaccination kommer få information om detta.

Kronoberg

Just nu vaccinerar vi i fas 1. Snart kommer vi att vaccinera personer som är 70 år eller äldre. De som är äldst kommer att få vaccinera sig först.
Kronobergare födda 1941 eller tidigare får boka tid först.
Därefter släpps tider för personer som är födda 1946 eller tidigare.
Slutligen släpps tider för personer som är födda 1951 eller tidigare.
Så här kommer bokningen att gå till för dig som är 70 år eller äldre:
Covid-19 vaccinationen genomförs på din vårdcentral och du behöver själv boka din tid. Vi kommer inte erbjuda drop in-tider. Tidsbokningen för vaccination mot covid-19 planeras öppna i början av februari 2021. De bokningsbara tiderna släpps till olika åldersgrupper enligt principen ”äldst går först”.
Hur gör jag för att boka tid?
Du kommer kunna boka tid för covid-19 vaccination på två sätt:
1. Logga in på dina sidor på 1177.se med hjälp av e-legitimation. Sök upp din vårdcentral och boka tid direkt.
2. Ring till din vårdcentral för att boka tid.

Norrbotten

Region Norrbotten informerar löpande prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är ännu inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination.

Skåne

Alla i fas 1 erbjuds vaccination under januari och februari och personer på äldreboende och som har hemtjänst samt personer som bor med någon som har hemtjänst vaccineras av vårdpersonal där man bor eller på vårdcentral.
Fas 2:
Personer över 70 år kommer att bli erbjuden vaccination i februari eller mars. Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
Du som är född 1951 eller tidigare kommer att få ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering. Du kommer kunna boka din tid genom att logga in på 1177.se eller att ringa till din vårdcentral.
Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Du som är äldst får brevet först.

Stockholm

Fas 1:
Personer som bor på äldreboenden och har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst kommer att kontaktas för att erbjudas vaccination.
Fas 2 och 3:
Preliminärt under februari för dig som är född 1951 eller tidigare:
Du kommer att boka din tid för vaccination själv på vårdcentralen där du är listad, men denna bokning är ännu inte öppen.
Preliminärt under februari-mars för dig som är under 70 år men i riskgrupp för covid-19:
Du kommer att boka din tid för vaccination själv, men denna bokning är ännu inte öppen. Du kommer att få information här på 1177.se eller via din vanliga vårdkontakt eller mottagning.

Sörmland

Just nu pågår vaccination på särskilda boenden för äldre. Under vecka 2 planeras alla som bor på särskilda boenden för äldre ha fått sin första vaccindos. Vecka 3 och framåt startar vaccination av personer med hemsjukvård och hemtjänst.

  • Har du hemsjukvård eller är du 90 år och äldre? Då får du en kallelse per post till din vårdcentral. Obs! På grund av mindre tillgång på vaccin kan det just nu dröja innan kallelsen skickas ut.
  • Är du under 90 år och har hemtjänst? Här hittar du information om hur du bokar en tid för vaccinering.
  • Just nu kan endast du som har hemtjänst eller hemsjukvård och de du bor tillsammans med boka tid för vaccination. På grund av mindre tillgång till vaccin är mängden bokningsbara tider just nu begränsad.

Uppsala län

Fas 1:
Personer på särskilda boenden för äldre erbjuds vaccination på boendet och personer som har hemtjänst kommer att få brev hem med information om hur du bokar tid. Breven skickas ut löpande från mitten av januari till mitten av februari. När du har fått ditt brev kan du boka tid för vaccination under nästkommande vecka. Du kommer även att kunna boka tid för en person till som bor tillsammans med dig.
Vaccinationen kommer att ske på vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till en vaccinationslokal kommer du att erbjudas vaccination i hemmet. Vi kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till.
Fas 2:
Du som är född 1951 eller tidigare. Vaccinationen för din grupp startar i början av mars.
Du kommer att få ett brev skickat hem till dig med en bokad tid för vaccination. Där står även till vilken lokal du ska gå för att bli vaccinerad.

Värmland

I den första prioriteringsfasen erbjuds vaccinering från kommunen.
Du som ingår i fas 2 kommer själva att kunna boka din tid för vaccination digitalt eller via ett specifikt telefonnummer för tidsbokning. Arbete med detta pågår och mer information kommer när det börjar bli dags att boka tid.

Västerbotten

Region Västerbotten informerar löpande prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är ännu inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination.
Regionen kommer att skicka ut ett brev till alla som är 70 år och äldre med information när det är dags för dem att vaccinera sig.

Västernorrland

Region Västernorrland har nu påbörjat vaccination mot covid-19. De som först har vaccinerats i vår region mot covid-19, är enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, det vill säga boende på äldreboenden, de som har hemtjänst eller bor tillsammans med de som har hemtjänst samt personal som arbetar nära och möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorgen.
Region Västernorrland återkommer med mer information hur du ska erbjudas vaccin när det blir aktuellt för övriga riskgrupper och allmänhet. Information till dig som är 70 år och äldre kommer att skickas ut i februari.

Västmanland

Du som bor på särskilt boende för äldre kommer att erbjudas vaccination på ditt boende. Vaccinationen sker under de första veckorna av 2021.
Du som har hemsjukvård eller hemtjänst kan nu boka din tid för vaccination. Erbjudandet gäller också dig som bor i ett hushåll där den du bor med har hemsjukvård eller hemtjänst. Om du inte kan ta dig till en vaccinationsmottagning kan du få vaccination i hemmet.
Du som är 70 år eller äldre, eller är yngre och tillhör en riskgrupp, kan inte boka tid för vaccineringen ännu, vi kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Västra Götaland

Vaccinationen i Västra Götaland startade med äldre och sköra på särskilda boenden samt för personal som arbetar nära dessa grupper. Nu pågår vaccination av invånare med hemtjänst och deras hushållskontakter. Du kontaktas av din vårdcentral inför vaccineringen. Även viss sjukvårdspersonal vaccineras nu.

Förhoppningen är att komma igång med vaccineringen i mitten av februari av de som fyller 70 år i år eller är äldre. Eftersom tillgången på vaccin är osäker går det i nuläget inte säga exakt när du kan boka tid. Det har gått ut ett brev till personer 70 år och äldre om hur vaccinationen ska gå till.

När vårdcentralerna får vaccin läggs information ut på respektive vårdcentrals hemsida och på 1177.se. På grund av hög telefonbelastning hos vårdcentralerna, underlättar det om du bokar via internet när väl tidsbokningen kommer igång. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa din vårdcentral och boka vaccinationstid.
Om det inte finns någon information på din vårdcentrals hemsida så finns det för närvarande inga vaccinationstider att erbjuda.

Örebro län

Region Örebro län har startat vaccination av de mest prioriterade grupperna. Vi följer den prioriteringsordning som fastställts av Folkhälsomyndigheten.
Observera att allmänheten ännu inte kan boka tider för att vaccinera sig. Vi kommer att berätta när du kan boka din vaccinationstid och hur du går tillväga för att boka den.
För varje ny grupp som kan boka tid kommer information finnas på regionens hemsida och på webbplatsen 1177.se. Vi kommer även att annonsera i lokala medier.
Du kommer att kunna boka tid genom att logga in på e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Du behöver ha en e-legitimation.
Om du inte har e-legitimation kan du även ringa ett särskilt nummer för att boka tid. Telefonnumret annonseras senare. Du ska inte ringa till din vårdcentral eller 1177.

Östergötland

Fas 1 pågår och personer på särskilt boende för äldre erbjuds vaccinering på boendet.
Du som har hemtjänst har fått ett brev med information om hur du bokar tid för din vaccination, digitalt eller via telefon. Du kan också ringa din vårdcentral för att boka tid för vaccination. Du kan även boka tid för personer som bor tillsammans med dig. Vaccinationen startade i januari på din vårdcentral.
Du som behöver din vaccination i hemmet kommer att erbjudas detta med start under februari. Du kommer att få information om när du kan vaccinera dig och hur det kommer att gå till.
Du som är 70 år eller äldre:
De äldsta vaccineras först. Vaccineringen startar i februari på vårdcentraler och vaccinationscentraler.
Du kommer att få ett brev med information om när och hur du bokar din tid, och hur vaccinationen kommer att gå till.

Källa: 1177 Vårdguiden

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas