SPF rasar mot ”orimligt” PPM-system
Foto Colourbox
Nyheter | PPM

SPF rasar mot ”orimligt” PPM-system

SPF får nya argument för att skrota premiepensionssystemet, PPM. Pensionsmyndigheten visar i en ny rapport att många kunder i praktiken luras att betala dubbla avgifter till sina förvaltare.

Publicerad 2012-03-28

I dagsläget anlitar omkring 700 000 PPM-sparare olika förvaltare för att de ska placera PPM-pengarna på bästa sätt.

Sedan så kallade massfondbyten stoppats har nu flertalet förvaltare valt att starta egna fonder inom ramen för PPM, så kallade fond-i-fond-produkter.

Information saknas
Denna marknad tycks dock öppen för att oetiskt beslå kunderna på pengar. Många kunder tvingas enligt Pensionsmyndighetens rapport att betala dubbla avgifter för fond-i-fond-produkterna.

Spararna får betala både för fonden och förvaltningen trots att samma fond kan handlas direkt från Pensionsmyndigheten utan dubbla avgifter.

Den för spararna onödiga avgiften varierar mellan företagen, men ligger mellan 400 och 1 000 kronor per år.
Inget företag som tar ut den extra avgiften berättar på sina hemsidor att samma fond-i-fond-lösningar kan väljas kostnadsfritt direkt på Pensionsmyndighetens fondtorg, rapporterar Svenska Dagbladet.

Pensionen urholkas
SPF, som för ett år sedan i rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” krävde nedläggning av PPM-delen, reagerar starkt på de nya uppgifterna om hur PPM-marknaden fungerar för dagens sparare.

– Många pensionssparare och pensionärer får betala dubbla avgifter för fondförvaltningen i premiepensionssystemet. Detta ger ytterligare ett belägg för att systemet ska avskaffas, skriver SPF i ett uttalande som gick ut på tisdagen.

– Det är orimligt att den enskildes pension på detta sätt ska urholkas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Slopa PPM-systemet

PPM-systemet bör ses över, tycker SPF och övriga stora pensionärsorganisationer. ”I översynen bör som alternativ ingå att systemet slopas och sparandet överföras till Sjunde AP-fonden eller till pensionssystemets fördelningsdel.”

Ur rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” från mars 2011
”Ca 50 procent av de uppskattningsvis 700 000 pensionssparare som anlitade förvaltningstjänst före 1 december 2011 fortsätter att betala denna extra avgift.”

”En del av de företag som ingår i kartläggningen ger dessutom en otydlig bild av företagets verksamhet på
sina hemsidor. (…) En följd av detta kan bli att pensionsspararna tror att företaget erbjuder en statlig tjänst eller
produkt.”

Ur Pensionsmyndighetens rapport

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas