SPF Seniorerna: Mycket saknas i vårbudgeten
Nyheter
För lite. Särskilt saknar Christina Rogestam höjt bostadstillägg och en satsning på maten. Foto Jan Arleij

SPF Seniorerna: Mycket saknas i vårbudgeten

Vårbudgeten innehåller ingenting nytt för landets seniorer. SPF Seniorerna är därför starkt kritiska till regeringens vårbudget.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-18

Den sedan 23 mars aviserade sänkningen av skatten på pensioner är positiv, men läggs fram i höstens budget och träder i kraft 1 januari 2018.

Enligt socialdepartements redovisning av vårbudgetens satsningar som presenterades på tisdagen (18/4) berör ingen pensionärernas villkor.

Däremot finns flera stora extra satsningar: 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till försvaret, ytterligare 500 miljoner till det man kallar klimatklivet och lika mycket extra pengar till förlossningsvården.

Regeringen räknar ändå med ett överskott på runt 15 miljarder kronor i år och en BNP-tillväxt på 2,6 procent.

Bostadstillägg

SPF Seniorerna saknar framför allt höjt bostadstillägg och en måltidssatsning i äldreomsorgen.

– Trots att det brådskar så finns ingen höjning av bostadstillägget med, vilket framförallt skulle ha underlättat för ensamstående kvinnor med låga pensioner, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Klyftan kvar

När det gäller skattesänkningen från årsskiftet konstaterar Christina Rogestam att över hälften av landets pensionärer även därefter kommer att betala högre skatt än löntagare.

– Pensionärer med lägst inkomster berörs inte av skattesänkningen, och för dessa skulle en höjning av bostadstillägget vara mycket välkommen.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen behöver förbättra sig när det gäller mat och måltidssituationen, fortsätter SPF Seniorernas ordförande. Men här saknas åtgärder.

– Vi hade önskat riktade satsningar för att höja kvaliteten på måltiderna inom omsorgen, säger Christina Rogestam och hänvisar till en färsk rapport som kom den 17/4 och som visar att 40 000 äldre inom omsorgen lider av undernäring och ytterligare 100 000 ligger i riskzonen.

Läkarförbundet kritiskt

Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven.

Det säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas