Stora risker med sömnmedel på äldreboende
Nyheter | Forskning
Foto: Getty Images

Stora risker med sömnmedel på äldreboende

Antidepressiva läkemedel kan nu kopplas till lägre risk för självmord i gruppen 75 år och äldre på äldreboende. Hos dem som fick läkemedel för sömnproblem var självmordsrisken däremot fördubblad. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-05

Resultaten visar enligt forskarna på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidig kunna identifiera risker och vara uppmärksam på den psykiska hälsan hos personer som behöver extra stöd.

Betydelsen av detta ökar eftersom antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid också ökar.

Men trots stressande livsövergångar, och psykiatriska tillstånd som ökar risken för suicidalt beteende, har mycket lite forskning fokuserat på självmord i denna miljö, skriver Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

– Våra resultat tyder på en positiv effekt av antidepressiv medicin för äldre på äldreboende, men mer forskning behövs för att bättre belysa detta samband, säger Khedidja Hedna, forskare och förstaförfattare i studien som har publicerats i International Journal of Geriatric Psychiatry.

Under första året

Antidepressiva läkemedel används i stor utsträckning på äldreboenden och det har funnits farhågor om läkemedelseffekter i form av ökad självmordsrisk.

Men nu framträder alltså en annan bild.

Första året

Av studien framgår att 110 personer dog i självmord, 64 män och 46 kvinnor. Hälften av dessa dödsfall inträffade under personernas första år på äldreboende.

Självmordsrisken var alltså lägre hos dem som fick antidepressiva. Men forskarna betonar att det behövs mer forskning för att belysa sambandet.

läkemedel äldre farliga

Bland dem som fick läkemedel mot sömnproblem såg man däremot en fördubblad risk för självmord.

Risken för självmord ökade ytterligare om personen även hade en historia av självskadebeteende bakom sig.

Mer kan göras

Studien har letts av Margda Waern som är professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvaliteten i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger hon.

Bilden: Khedidja Hedna (foto: Kristina Båth) och Margda Waern (foto: Johan Wingborg)

Studerat kvarts miljon 75-plussare

Bakom studien står Sahlgrenska Suicide Studies, en forskargrupp inom Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet. Gruppen har studerat data om drygt 280 000 svenska invånare, 75 år och äldre, på äldreboende. Uppföljningstiden var upp till nio år.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-04-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas