Sverige står värd när Europa tänker till
Foto: Getty Images
Nyheter | Demografi

Sverige står värd när Europa tänker till

Som ordförandeland i EU bjuder Sverige in alla medlemsstater för att diskutera Europas åldrande befolkning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-13

De stora demografiska förändringarna i Sverige och Europa sätter stor press på arbetsmarknad, pensionssystem och på vård och omsorg.

Under måndag och tisdag (13-14/2) ska tunga politiker slipa på strategier för att tackla problemen. En sådan är att bekämpa ålderism och åldersdiskriminering. Äldre måste vara en del av lösningen på den demografiska utmaning som Sverige och Europa står inför.

Det så kallade högnivåmötet i Stockholm gästas av bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister och Maltas minister för aktivt åldrande. Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) står värd.

Anna Tenje.

– Fler personer behöver delta på arbetsmarknaden och arbetslivet behöver förlängas i takt med att åldersstrukturen förändras. Det är den viktigaste förändringen för att upprätthålla tillräckliga och finansiellt hållbara pensioner, likväl som en god välfärd, säger Anna Tenje i en kommentar inför mötet.

Arbeta längre

Temat för högnivåmötets första dag är just höjd pensionsålder och hur man kan få äldre att stanna kvar i arbetslivet, bland annat genom att göra arbetet mer hållbart under hela livet.

– Även insatser för att främja arbetstagarnas anställningsbarhet behövs, särskilt genom att investera i färdigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att bekämpa alla former av åldersdiskriminering, fortsätter Anna Tenje.

Omsorg

Under högnivåmötets andra dag är äldreomsorgsfrågan och lösningar för att rekrytera personal med rätt kompetens i fokus.

Den svenska regeringen kommer att framhålla att en välfungerande sektor för äldreomsorg är avgörande för ett aktivt och självständigt åldrande, skriver man i ett pressmeddelande.

Äldreomsorgen behöver vara tillgänglig, ha hög kvalitet och innebära bättre arbetsvillkor för anhörigvårdare.

Hitta personal

Inom vård- och omsorgssektorn finns också ett växande behov av digitala färdigheter liksom särskild kunskap om geriatrik, funktionsnedsättning, demens och andra kroniska sjukdomar.

I dag råder stora skillnader mellan EU:s medlemsstater när det gäller vård- och omsorgstjänster. Alla har svårigheter med att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.

– Det märks inte minst i den europeiska vård- och omsorgsstrategin, som lyfter behovet av att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i alla medlemsstater, säger Anna Tenje.

Digitalisering

Ett huvudsyfte med högnivåmötet är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Man kommer exempelvis att diskutera idéer om hur man kan få arbetstagare med rätt kompetens till långtidsvårdssektorn – men också vilken roll den digitala omställningen måste spela.

Grönbok

Riksdagen har för snart två år sedan granskat en grönbok från EU-kommissionen just om åldrande och hur man kan främja solidaritet och ansvar mellan generationerna.

Riksdagen beslutade då att framhålla att diskussionen om åldrande måste utgå från en ”modern och respektfull syn på äldre personer och att det är viktigt att motverka alla former av åldersdiskriminering”.

Regeringen väntas nu fullfölja den svenska hållningen under högnivåmötet.

– Den åldrande befolkningen ska inte ses som en belastning utan som en tillgång som vi måste ta tillvara, poängterar Anna Tenje.

Många parter

Omkring 100 personer ska delta under mötet. Förutom politiska ledare också högre tjänstepersoner från EU:s medlemsstater, företrädare för EU-kommissionen, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och forskare.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas