Annat

Sänkt skatt två gånger trots kris

Publicerad 2010-04-07

Hade inte regeringen sänkt skatten så skulle minskningen ha varit ännu högre. Nu inför man den 1 januari 2011 en tredje skattesänkning med ytterligare fem miljarder kronor genom ett höjt grundavdrag som alla pensionärer får del av.

Genom den väl genomtänkta ekonomiska politiken har dessa skattesänkningar kunnat beslutas trots den svåra ekonomiska kris som världen har hamnat i.
 
Det är heller inte många som känner till att oavsett eventuella ekonomiska kriser, så står pensionerna idag i ett direkt förhållande till hur genomsnittsinkomsten i vårt land utvecklas. Det låter ju också förståndigt, att ju bättre det går för Sveriges ekonomi ju högre blir pensionerna och tvärs om.

Därför är det viktigt att skapa arbete och fortsatta skattesänkningar. För varje höjd tusenlapp i lön, så går minst hälften till höjd skatt, men i genomsnitt så beräknar man att 20-25 % går till ökad konsumtion som skapar efterfrågan.

Ju fler vi har i arbete, ju mer pengar kommer genom ökade skatteintäkter också välfärden till del. Det rödgröna blocket vill höja skatten, vilket alltså får en motsatt verkan.
 
Det här blocköverskridande ålderspensionssystemet är väl genomtänkt, men pensionärerna ska ju inte ensamma behöva vara den här stabiliseringsfaktorn vid ekonomiska kriser, och det är man alltså nu på väg att korrigera. Annandag påsk läser jag att vänstern vill riva upp pensionssystemet.

Sivert Bergvall

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas