Åsikter | JERRY JÖNSSON

Utökat Rut och Rot för pensionärer

JERRY JÖNSSON. En särskilt riktad höjning för den avdragsgilla delen i RUT och ROT-avdraget för pensionärer kan skapa många arbetstillfällen.

Publicerad 2012-02-03

Att ta upp frågan om pensionärernas situation i dagslägets besvärliga skattesituation är förmodligen något som får applåder från Sveriges 1 800 000 pensionärer.

Finns det någon enkel skattereform som kunde förbättrade pensionärens ekonomiska och sociala livssituation, samtidigt som de skapade fler arbeten för den yngre generationen?

Ja, till exempel, genom en särskilt riktad höjning för den avdragsgilla delen i RUT och ROT-avdraget för pensionärer kan det skapas många arbetstillfällen. Och samtidigt möjliggöra för flera äldre att bo kvar hemma mycket längre med stora vinster för samhället.
En ökning om 20 till 70 % avdragsrätt vid sextiofem års ålder vid utnyttjandet av RUT och ROT skulle underlätta pensionärens vardag, samtidigt som arbetstillfällena skulle vara i en mycket produktiv sektor.

Också en sänkning av momsen för kostnader vid utnyttjandet av legitimerad och godkänd friskvård, inkluderat rehabiliteringsbehandlingar, skulle vara en nödvändigare reform än sänkt restaurangmoms. Här finns otaliga positiva effekter för folkhälsan, flera arbetstillfällen och åter igen, en reform som något skulle balansera pensionärernas försämrade situation.

Kostnaderna för dessa reformer, som alla politiska partier borde kunna ställa sig bakom, kan räknas in på både nya arbetstillfällen och skatteintäkter.

Att med en sådan reform från politikernas sida återhämta lite av det missbrukade förtroendet gentemot pensionärerna kan också räknas in som en positiv effekt. Den stora väljarkåren pensionärerna kanske åter med nytt mod skulle kasta sig in våra svåra samhällsfrågor och inte som nu knyta nävarna i fickorna och vänta på nästa val.

Jerry Jönsson, Uddevalla

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas