SPF Seniorerna Borens 30 års jubileum
Landet runt | SPF Östergötland
Foto: Göran Svensson

SPF Seniorerna Borens 30 års jubileum

SPF Östergötland
Publicerad 2016-10-20

SPF Seniorerna Boren har haft 30 års jubileum, 17 oktober 2016.

Ordförande Gunilla Johansson hälsade en fullsatt Hällagård, 110 pers välkomna till föreningens 30-års jubileum. Speciellt välkomna var Brita och Harry Viktorsson, samt Greta Arvidsson ,  för att  varit med och startat föreningen för 30 år sedan och fortfarande är medlemmar. Nisse Karlsson hedersmedlem stod också på den speciella VIP-listan.

Gunilla kunde också hälsa Jan-Erik Lövbom, ordförande för Östgötadistriktet.  Wolfgang Gosch ordförande i SPF Balzar Motala och Synnöve Örnstedt SPF Tylöskog, samt Frazzes Band från Linköping och övriga gäster välkomna.

Frazzes Band fungerade under jubileèt som både underhållare och toastmaster.

Till den seriösa delen av firandet inledde Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom med att dela ut förtjänsttecken till Brita och Harry Viktorsson samt Greta Arvidsson. Diplom till flera som utför ett stort och viktigt arbete i föreningen.

Jan-Erik Lövbom framhöll SPF:s roll som påverkare för äldres rättigheter i samhället, men betonade också vikten av ha aktiviteter inom föreningarna som alla kunde utnyttja och delta i.

Ordförandena i Balzar och Tylöskog framförde sina gratulationer och lyckönskningar till SPF Boren men också till ett bra samarbete i Motalakretsen.

Frazzes Band fick upp stämningen redan från första stund, med små tävlingar och musikaliska finesser, kom deltagarna i sådan hög feststämning  att SPF Borens 30-års fest inte kommer att glömmas.

Ett mycket välorganiserat och lyckat arrangemang av SPF Borens styrelse. Grattis till de 30 åren.

Göran Svensson

 

 

 

 

 

SPF Östergötland
Publicerad 2016-10-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas