40 000 seniorer skuldsatta hos Kronofogden
Foto: Getty Images
Nyheter | Skulder

40 000 seniorer skuldsatta hos Kronofogden

Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av 2022. Mer än hälften av dem har haft skulderna i över 20 år. Det visar en ny analys från Kronofogden.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-07

– Många äldre har levt med skulder under lång tid och har svårt att komma ur sin skuldsituation. Det handlar ofta om gamla skulder där vi ser att de ständigt ökar på grund av räntor och avgifter, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden i en kommentar.

Vid slutet av 2022 hade antalet äldre med skulder hos Kronofogden ökat med 460 personer jämfört med föregående år.

Vid årsskiftet var det totala skuldbeloppet för de äldre cirka 21 miljarder kronor – en ökning med drygt en miljard kronor jämfört med 2021.

Mindre marginaler

Av det bestod nästan 10 miljarder kronor av räntor och avgifter.

– Äldre har generellt mindre ekonomiska marginaler än den övriga befolkningen, och för många kan det vara svårt att klara av det rådande ekonomiska läget med ökade kostnader, säger Davor Vuleta.

– Större livshändelser som flytt till äldreboende eller om ens partner avlider kan också vara bidragande faktorer till skuldsättningen.

Första skulden

Samtidigt är det färre äldre som får sin första skuld. Både antalet och andelen som får sin första skuld efter 64 års ålder har minskat sedan 2018.

Likväl är äldre fortfarande en riskgrupp för att hamna i ett långvarigt skuldsättningsproblem. Personer över 80 år är en särskilt sårbar grupp, enligt analysen.

Får skuldsanering

Äldre beviljas skuldsanering i högre grad än yngre personer.

– En bidragande orsak är att det kan vara svårare för äldre att påverka sina inkomster så att de kan betala av sina skulder. Att ansöka om skuldsanering kan därför vara en lösning för äldre personer att bli skuldfria, skriver Kronofogdemyndigheten.

Planera i god tid

Hur ska man då tänka om man som senior känner att man är under stark ekonomisk press och inser att man riskerar att få svårt att klara sina skulder och amorteringar?

– Det är viktigt att börja planera i god tid, långt innan man går i pension. När man är i pension så har man mindre möjligheter att påverka inkomsterna och det gäller att man anpassat ekonomin till ´hur det kommer bli när mina inkomster sjunker´, säger Davor Vuleta till Senioren.

Davor Vuleta.

– Sen tycker vi alltid att man ska kontakta budget och skuldrådgivare i kommunen om man känner att man behöver ha information eller planering kring privatekonomin. Varje kommun har enligt lag skyldighet att hjälpa de skuldsatta.

Stöd och råd finns att få

Här kan man få hjälp med budget- och skuldfrågor.

Dölj faktaruta

Ökning – och minskning

Det är en ökning från 2021 till 2022 men en minskning 2022 jämfört med 2018 när det gäller personer över 64 år med skulder hos Kronofogden.

År – Antal skuldsatta
2013 – 34 852
2014 – 35 836
2015 – 37 967
2016 – 39 503
2017 – 40 343
2018 – 40 091
2019 – 38 939
2020 – 39 860
2021 – 39 294
2022 – 39 754

Källa: Kronofogdemyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas