Nyheter | Omsorg

”Chefsbrist hotar omsorgen”

Varje dag de närmsta tio åren kommer välfärdssektorn att förlora cirka 21 chefer om dagen i rena pensionsavgångar. Samtidigt är det få som söker de lediga jobben.

Publicerad 2013-11-20

Det närmaste decenniet kommer över 40 000 chefer gå i pension bara i kommuner och landsting, enligt organisationen Ledarna. Chefer och ansvariga inom offentlig sektor, inte minst vård och omsorg, måste ofta ansvara för mycket stora personalgrupper samtidigt som de upplever sig ha bristande handlingsfrihet. Det kan vara anledningen till att antalet sökande till lediga chefstjänster inom offentlig sektor minskat sedan 2009.

Och trycket på cheferna ökar.

Ju äldre befolkningen blir, desto fler behöver omsorg och vård. De vårdberoende ökar snabbare än skatteintäkterna, samtidigt är genomsnittsåldern på såväl chefer som medarbetare inom offentlig sektor hög. Till de förväntade pensionsavgångarna kan läggas att mer än var femte person inom äldreomsorgen vill byta jobb inom tre år.

Enligt Ledarnas rapport ”Låt chefen vara chef” är ett av de stora problemen för chefer inom välfärden dock politikerna. Inom både kommun och landsting tenderar politiker att vilja detaljstyra verksamheten, snarare än att styra med övergripande mål och riktlinjer. Det gör att cheferna begränsas i sin handlingsfrihet, menar Ledarna.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas