Nyheter

Kritik från många håll: ”Brutalt” pensionssystem ”kan inte leverera”

Centerns ledamot i Pensionsgruppen Solveig Zander och pensionssystemets arkitekt tillika Pensionsmyndighetens ordförande Bo Könberg fick det hett om öronen när ABF arrangerade debatt om det ”brutala” svenska pensionssystemet på onsdagskvällen.

Jan Arleij
Publicerad 2015-10-28

Debatten i Stockholm ställde frågan om vad som kan och bör göras åt pensionssystemet, som inledningsvis beskrevs som ”brutalt” av norske samhällsforskaren Axel West Pedersen.

– Det svenska systemet är ett ensidigt generationskontrakt där den automatiska balanseringen eller bromsen gör att pensionärerna tar hela risken, sa Axel West Pedersen.

– En annan brutalitet är att garantipensionen är knuten till prisutvecklingen vilket leder till en acceptans för allt större ekonomiska ojämlikheter i ålderdomen.

Pensionsdebattören KG Scherman, författare till boken ”Pensioner på villovägar”, betonade att såväl politiker som medborgare måste inse att pensionssystemet är underfinansierat och att man måste vara beredd att genom höjda avgifter betala för bättre pensioner än dagens, och morgondagens.

– Vi har ett system som inte levererar. Vi måste kämpa för en allmän pension som verkligen håller, sa KG Scherman och varnade för en övertro på att tjänstepensionen ska frälsa pensionsfallet i Sverige.

– Det är många grupper som inte har någon tjänstepension, exempelvis många företagare.

Solveig Zander försvarade såväl pensionssystemet som den parlamentariska Pensionsgruppen, bestående av regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna, som hon hävdade på punkt efter punkt är i färd med att löpande förbättra pensionssystemet.

– Just nu har vi ett förslag på bordet om hur AP-fonderna ska kunna fungera bättre. Vi har också utrett Premiepensionssystemet och kommer med förslag. Vi har även initiativ på gång om att höja pensionsåldrarna.

Att åstadkomma mer jämställda pensioner engagerade flera deltagare, bland dem Bo Könberg.

– Att dela pensionsrätten är en mycket intressant fråga, sa Bo Könberg, och påminde om att man redan idag kan ge bort hela sin premiepension till sin partner, vilket kan ge ”en betydande utjämning”.

Bo Könberg torgförde också idén att göra tjänstepensionen obligatorisk, detta som en åtgärd för att möta att alltför många kommer att få ingen eller en för svag tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen.

Bo Könberg betonade även sin uppfattning att Premiepensionssystemet är viktigt för morgondagens pensionärer.

– Avskaffar man PPM så minskar risken för att bromsen slår i vilket visserligen gynnar dagens pensionärer, men definitivt inte morgondagens eftersom aktier historiskt ger större avkastning än reallöneökningar.

SKPFs (kommunalpensionärerna) pensionsexpert kritiserade det komplexa pensionssystemet vars olika delar ”går i motsatta riktningar”.

– Det innebär att den kommande höjningen av inkomstpensionen vid årsskiftet i många fall helt eller delvis kommer att ätas upp av sänkta garantipensioner och bostadstillägg.

Den skattesänkning som träder i kraft vid årsskiftet för de sämst ställda pensionärerna kommer också i många fall att delvis bli ”ett slag i luften” genom att garantipensionen sänks, hävdade Fredrik Jahn.

– I spannet 14 000 till 16 000 i pension innebär de här marginaleffekterna att man netto får ungefär lika mycket i pension.

I debatten medverkade också Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, som listade en rad förslag på hur pensionssystemet kan reformeras.

Nationalekonomen Nils Lundgren, SPRFs (statspensionärerna) ordförande Jöran Rubensson och Kommunalarbetareförbundets samhällspolitiska chef Kristina Mårtensson deltog i diskussionen som leddes av nationalekonomen Stefan de Vylder.

Det var praktiskt taget fullsatt i ABF-lokalen på Sveavägen. Ett hundratal engagerade pensionärer fanns på plats.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kräver reform

Nyligen redovisade Folksam att alla födda efter 1952 kommer att få mindre än hälften av slutlönen i pension.

SPF Seniorerna kräver sedan länge att hela pensionssystemet utvärderas i grunden.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2015-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas