Lagförslag: Banker ska tillhandahålla kontanter
Finansamarknadsminister Per Bolund (MP) under en uppvaktning av SPF Seniorerna. Foto Tomas Södergren
Nyheter | Genombrott

Lagförslag: Banker ska tillhandahålla kontanter

Nu kommer lagförslaget som ökar trycket på bankerna att se till att det finns platser för kontantuttag.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-20

Banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning över 70 miljarder kronor ska tillhandahålla platser för kontantuttag för konsumenter och insättningar av dagskassor för företag.

Det ska enligt regeringen ske ”i betryggande utsträckning i hela landet”.

Utsatt glesbygd

– Det är viktigt att samhället värnar om tillgången till kontanter och kontanter som betalningsmedel. Tyvärr har bankerna fortsatt att minska sin kontantservice, särskilt på glesbygden. Förslaget innebär att de stora bankerna ges ett särskilt ansvar för att säkerställa kontantservice i hela landet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Det nya lagförslaget överlämnades till lagrådet på torsdagen (20/6). I regeringens lagrådsremiss föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Digitalt utanförskap

Om en bank inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa genom föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

– Förslaget gynnar särskilt de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Det stärker konsumenternas och företagens ställning som bankkunder och är dessutom bra för samhället i stort genom att de gör betalningsmarknaden mer robust och tillgänglig, menar Per Bolund.

sänkning, sänkt, pension, tjänstepension, kpa
Kontanternas ställning kan stärkas.

Regeringens förslag ligger i linje med vad SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer har krävt under lång tid.

– Det är fullt rimligt att banker är skyldiga att hantera kontanter för uttag och insättning, säger SPF Seniorernas förbundsordsförande Eva Eriksson.

– Därför välkomnar vi regeringens förslag att göra det obligatoriskt för kreditinstitut att tillhandahålla kontanter. Många invånare kan eller vill inte hantera pengar digitalt och då ska de inte heller tvingas till det.

Eva Eriksson.

Men regeringen borde ha gått längre, anser SPF Seniorerna:

– Vi anser det lika rimligt att bankerna också är skyldiga att ta emot insättningar från privatpersoner. Regeringen borde ha föreslagit även detta.

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas