Nyheter | Omsorg | Vård

Lex Sarah hjälper inte drabbade äldre

Klagomål och lex Sarah hjälper inte äldre att få god omsorg. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Publicerad 2012-11-20

Inger Kjellberg levererar en kalldusch till de som är ytterst ansvariga för kvaliteten i svensk vård och omsorg: Äldres klagomål och lex Sarah-rapporter har liten betydelse för de som har hemtjänst och bor på äldreboende.

– Klagomål bortförklaras eller negligeras. Och bara i två ärenden framgick att åtgärder vidtagits i samband med lex Sarah-rapportering för att förbättra de drabbade omsorgstagarnas situation, säger Inger Kjellberg som skrivit avhandlingen.

Talat med alla parter
Hennes forskning bygger på muntliga redogörelser från klagande och deras anhöriga, och från undersköterskor som rapporterat om missförhållanden.

Dessutom har Kjellberg gått igenom dokumenterade klagomål och lex Sarah-rapporter från olika stadsdelar i Göteborg och Stockholm. Även enhetschefer och tjänstemän har intervjuats.

Organisationen först
När en utredning görs lämnas ofta den drabbade omsorgstagaren utanför. I stället koncentrerar sig undersökarna på om de anmälda bristerna förekommer systematiskt, om uppsåt funnits och om detta kunde bevisas.

Missförhållanden bedömdes alltså sällan utifrån vilken vård och omsorg den äldre fått, eller inte fått.

Stjäl tid
Studien visar även att kraven på dokumentation stjäl såväl tid som ekonomiska resurser från omsorgsarbetet.

– Dokumentation är viktigt för de som granskar och blir granskade, men vad det ger omsorgstagarna är osäkert, säger Inger Kjellberg.

– Jag menar inte att man ska sluta dokumentera, men det viktigaste måste ju vara det personalen gör – inte det de skriver, säger Inger Kjellberg. Möjligheterna att ge en god omsorg ligger inte i om personalen erbjuds dokumentationsutbildning, utan i om de har rätt utbildning för det praktiska omsorgsarbetet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Lex Sarah

Inger Kjellberg disputerar på fredag den 23 november, kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25 i Göteborg.

Här hittar du hela avhandlingen, ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie”.

Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) säger att
•    personalen genast ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten
•    den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa missförhållandet utan dröjsmål
•    den som bedriver verksamheten ska om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen

Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som arbetade vid vårdhemmet Polhemsgården i Solna. I oktober 1997 uttalade sig den då 23-åriga undersköterskan i media om att det förekom vanvård på hemmet. Detta ledde till stor uppmärksamhet, intensiv debatt och att bestämmelsen inrättades.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas