Tackar för förtroendet
Kongress 2017 | Nyheter | Ny ordförande
SPF Seniorernas kongress i Gävle juni 2017 Tre ordföranden Eva Eriksson flankerad av tidigare förbundsordförande Karl Erik Olsson och avgående ordförande Christina Rogestam. Foto: Tomas Södergren

Tackar för förtroendet

Tillsammans är vi starka och tillsammans är vi seniorernas röst. Tack för förtroendet!

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14

(UPPDATERAD) Det sa Eva Eriksson i ett tack- och linjetal till SPF Seniorernas ombud efter att just ha blivit vald till SPF Seniorernas nya förbundsordförande.

Med hela den nyvalda förbundsstyrelsen bakom sig på scenen pekade Eva Eriksson under ett femton minuters anförande ut några viktiga områden.

– Lika aktuellt idag som på 1930-talet när SPF bildades är de ekonomiska frågorna. Vi kräver ett pensionssystem värt namnet, då som nu.

Pensionsfrågan

Eva Eriksson talade om att vi befinner oss i tider av ”många omprioriteringar och förändringar där man lätt hamnar i att klassificera folks värde”.

– Då är det särskilt viktigt med ideella föreningsorganisationer som sätter individen i centrum. Här är ni inom SPF Seniorerna så viktiga, inte minst alla ni som ska ta dialogen därute i de kommunala pensionärsråden.

Tre konkreta punkter som Eva Eriksson lyfte gäller kravet på lika skatt på lön och pension, åtgärder mot att 350 000 seniorer ligger under EUs gräns för risk för fattigdom och att det måste vara mer lönsamt att ha arbetat ett helt liv än att inte ha arbetat alls.

– Om unga kunde bli mer engagerade i sina framtida pensioner skulle det kunna sätta fart på debatten på ett nytt, intressant sätt.

”Så länge vi vill”

Äldres rätt att fortsätta arbeta betonades starkt i Eva Erikssons programförklaring:

– Vi ska kunna välja att fortsätta jobba och stanna kvar i yrkeslivet så länge vi vill. Med möjligheten att anpassa arbetslivet med flexibla arbetstider och arbetsuppgifter, med möjlighet att utbilda sig och utveckla yrkeskompetensen under hela livet.

Lika värde

Det främsta skälet till att Eva Eriksson tackade ja till uppdraget som SPF Seniorernas förbundsordförande är intresset för och möjligheten att arbeta för värden som handlar om alla människors lika värde.

– Vi ska se den enskilda människan som den hela människan. Vi ska ha förutsättningar att leva fria hela livet.

Eva Eriksson exemplifierade med valfrihet på boendets område.

– Vi har levt ett långt liv, där vi behövt fatta många viktiga och svåra beslut. Det måste vara självklart att vi får fortsätta göra det oavsett ålder.

– Vi ska inte behöva köa eller vara helt utlämnade till en biståndshandläggares bedömningar den dag vi känner att vi är så sköra att vi inte kan och vill ta hand om oss själva i vårt eget boende, fortsatte Eva Eriksson och pekade på vikten av att Socialtjänstlagen reformeras så att det blir tydligt att levnadsvillkoren ska bli goda för alla seniorer.

Mat och måltid

Rätten att bestämma måste finnas kvar även om kroppen inte riktigt orkar.

– Jag vill vara fri att bestämma över vilken hjälp jag ska ha, och av vem jag ska få den.

Eva Eriksson valde också att berätta om hur maten och måltiden kan förbättras i äldreomsorgen.

Ensamheten var ett annat område som Eva Eriksson pekade ut som särskilt viktigt.

Ålderismen

Likaså måste ålderismen och åldersdiskrimineringen fortsatt bekämpas.

– Exempelvis kan inte sjukvården fortsätta exkludera var femte kvinna som drabbas av bröstcancer. Den övre åldersgränsen för avgiftsfri mammografi måste bort – det är en fråga om rättvisa.

”Mer senioritet”

Representationen i riksdagen fortsätter att vara en central fråga för SPF Seniorerna, enligt Eva Erikssons linjetal:

– Den sorgligt undermåliga representationen av seniorer i svensk rikspolitik måste också förändras. I höst kommer partierna att fastställa sina listor för valen 2018 och vi ska som seniororganisation fortsätta driva på så att vi får mer senioritet och mer erfarenhet och kompetens på partilistorna. Både nationellt, regionalt och lokalt.

Våld mot äldre

Eva Eriksson tog också upp morgondagens stora äldrepolitiska händelse om våld mot äldre, som uppmärksammas den 15 juni varje år.

– Det här är en fråga vi måste ägna oss åt. Varför sker det, och hur kan vi förebygga det. Vi kan inte låta denna ondska fortgå utan måste ställa krav på exempelvis socialtjänsten.

– Det är så outhärdligt att förstå men vi måste se och tala om detta problem. Vi måste delta i debatten från SPF Seniorerna för att förstå varför det sker, vara delaktiga i att förebygga och åtgärda. SPF Seniorerna är en viktig samtalspart i dessa ohyggligt svåra frågor.

Foto: Tomas Södergren

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas