”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd”
Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt Foto Jan Arleij
Nyheter | Omsorg | Äldreomsorg

”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd”

- Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-19

Inför ett stort pressuppbåd i riksdagen presenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt det kontroversiella förslaget.

Man gjorde det i form av lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”.

– Det här är en bra dag. En bra dag för alla skolbarn och äldre som använder välfärden och också en bra dag för Vänsterpartiet, sa Jonas Sjöstedt.

Fem miljarder

Förslaget innebär att det införs en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

Får göra liten vinst

Förslaget innebär att ett visst positivt rörelseresultat ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.

Förslaget om en lägsta nivå i begränsningen innebär att rörelseresultatet som lägst alltid ska tillåtas vara ett prisbasbelopp, oavsett storleken på det operativa kapitalet, alltså 45 000 kronor.

 

Dölj faktaruta

– Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till cirka 4,7 miljarder kronor. När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, sa Ardalan Shekarabi.

Idéburna aktörer

I lagrådsremissen står att regeringen vill se att idéburna aktörer inte ska omfattas av samma krav som övriga aktörer. ”Ett visst positivt rörelseresultat” ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.

– Vi har lyssnat på remisskritiken när det gäller mindre aktörer som saknar eller har ett litet operativt kapital och vi undantar de idéburna aktörer som inte drivs av vinstsyfte från vinstbegränsningen, sa Ardalan Shekarabi.

Från årsskiftet

Regeringen kommer att lägga fram sitt förslag till riksdagen under mars.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.

Krav för att få driva äldreomsorg

Dagens besked innebär att regeringen vill införa krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering.

Kraven gäller juridiska personer som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, alltså exempelvis äldreomsorg, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och skollagen.

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
  • Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
  • Verksamheten ska bedrivas i en separat juridisk person och en årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.
Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas