Roten – årsmöte och supè
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten – årsmöte och supè

SPF Västernorrland
Publicerad 2016-02-25

Fr v. i bild avgående valnämnden Ingrid Viklund, sammankallande, Erling Hallberg, suppleant, och Sonja Åström, ordinarie samt avgående revisorn Stig Larsson avtackades av klubbens ordförande Gerhard Cederberg.

SPF Seniorerna Roten Sundsvall hade årsmöte 11 februari. Kallelse skedde i klubbens julbrev som distribuerades i början av december.

Till presidium utsågs Gerhard Cederberg och Anders Mähler och till justeringspersoner Kerstin Svelander och Örjan Vesterlund.

Verksamhetsberättelsen liksom bokslutet för 2015 behandlades och godkändes på förslag av klubbens revisor Stig Larsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Fyra propositioner hade styrelsen lagt till årsmötet och de behandlades i tur och ordning. Proposition ner 1 gällande förslag till oförändrad medlemsavgift för 2017 godkändes liksom även nr 2 i vilken föreslogs oförändrad kostnadsersättning till styrelsen.
Proposition nr 3 behandlade budget 2016 och den fastställdes. Slutligen behandlades proposition nr 4 som redovisade styrelsens förslag till klubbens representation vid distriktets årsmöte i april och förslaget fastställdes. Det innebär att klubben sänder som ordinarie ombud Anders Mähler och Sture Ulander och som suppleant Sten Moberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Gerhard Cederberg på ett år. Av styrelsens ordinarie ledamöter vars mandattid löpt ut omvaldes Sten Moberg medan Sonja Almroth avböjt omval och således nyvaldes Wathier Svelander i enlighet med valnämndens förslag.

Till ordinarie revisor på ett år nyvaldes Siv Eriksson och till suppleant i revisionen omvaldes Nils Järlsäter.

Till valnämnd utsågs Erling Hallberg, sammankallande, och Lillemor Hallberg samt som suppleant i nämnden Sonja Almroth. Samtliga är nyval till funktionerna.

Nu följde ett slags uppvaktning. Den omvalde ordföranden kallade gruppvis fram väl förtjänta medlemmar i klubben som fick ta emot klubbens uppskattning.

Grupp 1 Medlemmarna Thorvald Paulsen, Anders Mähler, Sten Moberg, Sture Ulander, Sonja Almroth (ej närvarande) och Elisabeth Dahl tackades för sina insatser vi klubbens Sameafton i oktober med en trisslott och en ros samt ljudliga applåder.

Grupp 2 Medlemmarna Sonja Almroth (ej närvarande) Stig Larsson, Ingrid Viklund, Sonja Åström avtackades för sina respektive uppgifter i styrelsen, revisionen och valnämnden med en trisslott och en stor blombukett. Erling Hallberg, som nu tagit steget upp som sammankallande i valnämnden, fanns även han på plats i denna grupp och fick ta emot en trisslott och en ros. Samtliga hyllades med varma applåder.

Grupp 3 Ledare i klubbens speciella aktivitetsgrupper bjöds upp på scenen. Vivi-Ann Perman, stavgång, Nils Järlsäter, bridge, (ej närvarande) och Sture Ulander, Boule. Samtliga fick som tack för den årliga insatsen en trisslott och en ros och stora applåder.

De personer som inte fanns på plats kommer att uppvaktas senare.

Årsmötets ordförande tackade sedan mötesdeltagarna för stort engagemang i klubben och en god anda mellan alla medlemmar.
Den traditionella årsmötespytten med tillbehör, dryck och därefter kaffe serverades nu sedan man förflyttat sig till matsalen. Under den måltiden informerades också om kommande stora seminarium betitlat ”Försök inte lura mig”, som arrangeras i samarbete med Vuxenskolan och till vilket SPF-klubbarna i 5-gruppen* också inbjudits.

*) Samverkan mellan Sundsvalls fem mindre klubbar.

SPF Västernorrland
Publicerad 2016-02-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas