”Är personalen viktigare än de äldres önskningar?”
Nyheter | Blogg
Gösta Bucht

”Är personalen viktigare än de äldres önskningar?”

Gösta Bucht, SPFs talesperson för vård och omsorg kommenterar S-förslaget om Äldreomsorgslyft.

Publicerad 2014-08-05

Bland annat skriver Bucht:

”…förslaget som sådant är bra, det finns flera studier som visar att rekryteringsbehovet i äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren – en svårighet har varit att attrahera unga dit. Däremot uppstår flertalet frågor kring bl a kvalitet, innehåll och äldres påverkansmöjligheter, som förblir obesvarade.”

Hela inlägget Äldreom(s)orgslyft – bra och välbehövligt, men är personalen viktigare än de äldres önskningar? finns att läsa på SPF.se där Gösta Bucht, och tidigare även Karl Erik Olsson, bloggar om SPFs frågor under vinjetten Seniorbloggarna. (Icke att förväxlas med Seniorbloggen.se)

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.