Inte bara seniorer som drabbas av regionernas prioriteringar
Blogg | Nyheter | Ingmar Skoog blogg
Foto: Colourbox

Inte bara seniorer som drabbas av regionernas prioriteringar

Ingmar Skoog irriterar sig på att regionerna inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer. Detta drabbar inte bara seniorer, som riskerar allvarlig sjukdom, utan också övriga samhället som riskerar längre nedstängningar än annars varit nödvändigt.

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-02-26

När jag i mitt förra blogginlägg sa att jag såg optimistiskt på våren utgick jag från att regionerna skulle följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så tycks dock inte vara fallet. I Region Stockholm har man prioriterat sjukvårdspersonal, och bara en tredjedel av vaccinerna har enligt Seniorens uträkning gått till personer över 70 år. Även om det är ett svek mot seniorer, som har ökad risk att få svår sjukdom, så är det faktiskt ett värre svek mot alla som drabbas av det nedstängda samhället på andra sätt. Eftersom drygt hälften av alla sjukhusfall är bland personer över 70 år och ytterligare 16% bland 60-69 åringar kommer det att ha en enorm effekt på sjukvården om man så snabbt som möjligt ger de här grupperna vaccin. Redan den första dosen verkar dessutom mildra sjukdomssymtomen, vilket kommer att minska belastningen på sjukvården. I Västra Götalands Regionen har man beslutat att yngre personer som fått gå före i kön för att det funnits överblivet vaccin, nu skall prioriteras att få sin andra dos före att ge första dosen till personer i de prioriterade åldrarna. Detta är ett enormt feltänk. Dessutom har man i Region Stockholm gett vaccin till vårdelever som skall gå ut i praktik. Ur en samhällssynpunkt är det ett enormt slöseri varje gång man ger vaccin till en frisk person under 40 istället för till en senior. Om man snabbt ger vaccin till de 2 miljoner människor i Sverige som är över 65 kommer övriga 8 miljoner svenskar att ha nytta av det. Detta är speciellt viktigt med tanke på att distributionen av vaccin gått långsammare än beräknat.

Ur en samhällssynpunkt är det ett enormt slöseri varje gång man ger vaccin till en frisk person under 40 istället för till en senior

Ett exempel på effekten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att man nu gett vaccin till 80% av de knappt 90 000 som bor på särskilt boende för äldre. Nu verkar antal avlidna i covid-19 minska samtidigt som smittspridningen ökar och antal sjukhusvårdade ligger still (men ökar i Stockholm).  Ännu större effekt på dödstalen hade man haft om man lagt manken till att ge vaccin till de 200 000 som har hemtjänst.

genom att vaccinera en liten del av befolkningen får man stor effekt

Alltså, genom att vaccinera en liten del av befolkningen får man stor effekt på antal döda och på antal sjukhusvårdade. Vi måste kräva att ansvariga politiker i regioner och kommuner följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om jag var restaurangägare eller artist eller tillhörde en annan grupp som drabbats av nedstängningarna skulle jag stödja det kravet.

 

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-02-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas