Jobba

Jobba till 69 upp till diskussion

Publicerad 2010-11-22

Då väntas frågan diskuteras av de fem borgerliga partierna och Socialdemokraterna som tillsammans står bakom pensionssystemet.

S företräds av Thomas Eneroth, ny i Pensionsgruppen efter Veronica Palm, och Kurt Kvarnström. De båda anser att många inte kan jobba ens till 65 år. Därför finns anledning att tveka inför förändringen, eller åtminstone koppla den till andra åtgärder.

– Visst kan man prata om det. Men ska man höja åldersgränsen måste man göra andra insatser samtidigt så att fler kan jobba längre, säger Thomas Eneroth till Dagens Nyheter.

Han ger som exempel att regeringen tagit bort Arbetslivsinstitutet, skurit ned på Arbetsmiljöverket och försämrat möjligheten att stanna kvar vid sjukdom. Eneroth kräver åtgärder från regeringen som att förbättra arbetsmiljö och rehabilitering.

Vill ge möjlighet
Statsminister Fredrik Reinfeldt bjöd i regeringsdeklarationen in till överläggningar om att höja åldersgränsen för hur länge man har rätt att behålla en anställning – från dagens 67 till 69 år.

”Äldre ska ges möjlighet att stanna kvar i arbete. Därför vill vi utöka rätten att kvarstå i arbetslivet från 67 till 69 år. Regeringen avser ta upp frågan med Socialdemokraterna inom ramen för pensionsöverenskommelsen.” sa Fredrik Reinfeldt.

Orkar inte till 65
GS (Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket) med 65 000 organiserade anställda på företag inom bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch har undersökt vad medlemmarna tror om sina möjligheter att arbeta till 65 år.

I en rapport som kom förra veckan visar det sig att hälften av medlemmarna inte tror sig orka arbeta ens till 65 år.

– Detta visar tydligt att vi måste förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser innan vi talar om höjd pensionsålder. Jag är säker på att bra arbetsmiljö och förändringar i arbetsorganisationen skapar förutsättningar för fler att stanna kvar i arbetslivet. Vi måste lägga kraft på detta och inte det regeringen vill, höja pensionsåldern. Det är inte att ta ansvar snarare tvärtom, att man inte ser och förstår den arbetssituation många har, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

”Slag i luften”
Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, varnade på Dagens Industris debattsida den 3 november för att höjd pensionsålder kan vara ett slag i luften om det saknas reella förutsättningar för att människor ska vilja och orka arbeta längre.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se
 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas