Ekonomi & juridik | Jobba

Han vill höja pensionsåldern

Publicerad 2011-02-22

Som ordförande i Pensionsgruppen är det Ulf Kristersson (M) som, vid sidan om statsministern och finansministern, har det största inflytandet över pensionssystemet. Han är med andra ord en nyckelperson att försöka påverka för exempelvis SPF.

Kristersson har som socialförsäkringsminister tagit över stafettpinnen efter Cristina Husmark Pehrsson (M). Som ny och färsk på posten tycks det vara full fart i maskinen som gäller.

Höja pensonsåldern

Knappt har Ulf Kristersson formerat den Pensionsgrupp som har regeringens och riksdagens uppdrag att ”vårda” pensionsöverenskommelsen och pensionssystemet förrän nyheten kom om att pensionsåldrarna nu ska utredas – med målet att de ska höjas.

Är Pensionsgruppen, som ju består av fem partier, helt överens om att det är nödvändigt att höja pensionsåldrarna?
– Ja, vi är överens om att det här är nödvändigt att utreda. Vi vill se brett på behovet av att få fler arbetade timmar i Sverige. Dels genom att analysera möjligheterna av att höja pensionsåldrarna, men också genom att titta på förutsättningar för att människor ska arbeta fler år.

Är det för att valet är över som ni vågar ta i frågan just nu, och för att landets pensionärer ser att bromsen sänker deras pensioner för andra året i rad?
– Visst har det sin betydelse att valet ligger bakom oss, eftersom en valrörelse ofta har ett kortsiktigt fokus. Men mest är det för att de här frågorna inte kan vänta längre.
– Det är också viktigt att sätta igång nu med processen, eftersom det ofta är långvariga processer som föregår höjningar av pensionsåldrar. Vi har ingen tid att förlora.

Se över åldersgränser
Pensionsgruppen ska utreda de allra flesta åldersgränser i pensionssystemet. Ulf Kristersson vill inte föregå direktiven. Bedömningar och gissningar i media pekar på att särskilt ljus kommer att ägnas:

•    Alliansens förslag i valrörelsen och senare fastlagt i regeringsförklaringen att man ska ha rätt att jobba till 69 år, från dagens 67 år.
•    Regeringens årsgamla förslag att höja den undre gränsen för när man kan ta ut allmän pension, från dagens 61 till 62 år.
•    Rätten att ta ut garantipension ska eventuelltsenareläggas från dagens 65 år.

När får vi se de exakta direktiven?
– Vi jobbar nu med att ta fram direktiv som vi tror ska kunna diskuteras på nästa möte i Pensionsgruppen som äger rum i mars.

Hur lång tid behöver utredningen innan vi får se konkreta förslag från Pensionsgruppen?
– Allra senast före sommaren bedömer jag att utredningen ska ha fått sina direktiv. Sen kan jag tänka mig att utredningen behöver ungefär ett år på sig. Efter det bör vi vara framme vid att kunna lägga förslag.

Höjd garantiålder kan kosta
Pensionsmyndighetens har redan flaggat för att en senarelagd garantipensionsålder blir dyrare för statens finanser än om man bibehåller dagens gräns på 65 år.
– Jag delar i huvudsak deras invändning. Vi har väl ungefär samma beräkningar och analyser på departementet. Men det betyder inte att vi kan dra slutsatsen att bara för att det här är komplext och innehåller en hel del rejäla komplikationer så kan vi aldrig någonsin mer göra någonting överhuvudtaget åt pensionsåldrarna i vårt pensionssystem.

Är huvudpoängen med att ändra i åldersgränserna att samhället ska få ihop till fler arbetade timmar?
– Ja, så är det.

Finns det också en psykologisk och strategisk avsikt eller ambition att signalera till svenska folket att det faktiskt blir till att jobba mer om pensionerna ska vidmakthållas på dagens nivåer?
– Ja, det gör det. Vi vill ge signalen att om vi ska kunna upprätthålla pensionerna så kräver det allt mer av arbete under längre tid av livet. Så är det eftersom vi lever allt längre. Sedan pensionssystemet infördes har männens medellivslängd ökat med två år och kvinnornas med ett år.

Bli mer begripligt
Ulf Kristersson trycker på att åldersgränser bara är en del i en helhet. Att möjliggöra för fler att arbeta längre är en annan del. Men ministern kommer också att driva något som han kallar för ökad transparens.
– En viktig sak jag verkligen hoppas kunna bidra till är att göra pensionssystemet mer transparent och begripligt. Det är alldeles för svåröverskådligt att beräkna och förstå sin sammanlagda pension av allmän pension, eventuella tjänstepensioner och eventuellt privat pensionssparande.

Regeringen har naturligtvis inga synpunkter på hur människor väljer att spara och placera sina pensionspengar, markerar Ulf Kristersson.
– Men det behövs bättre underlag för att folk ska kunna fatta bättre och rationellare beslut.
Alla måste därför kunna få en snabbare och tydligare bild av hur mycket man får i pension, än vad som är möjligt i dagens läge, menar socialförsäkringsministern.
– Det här arbetet behöver öka i tempo, service som hemsidan minpension.se måste utvecklas kraftigt och överhuvudtaget behöver vi åstadkomma större genomlysning.
– Här kan pensionärsorganisationernas synpunkter vara viktiga liksom arbetsmarknadens parter och andra. Vi behöver idéer, diskussion och kunskap.

Den allmänna debatten i pensionärsrörelsen utgår från det faktum att pensionerna har sänkts med 7 procent på två år, medan reallönerna fortsätter att stiga. Samtidigt beskrivs svensk ekonomi som urstark, med en tillväxtfart som liknas med begrepp som tigerekonomi. Därmed ökar gapet i standardutveckling ytterligare mellan pensionärer och löntagare.
Håller du med om beskrivningen?
– Både och. Vår ambition är att, om ekonomin tillåter, genomföra ytterligare skattesänkningar för pensionärer under mandatperioden.

Men då lär samtidigt löntagarna få ytterligare ett jobbskatteavdrag. Dessutom har löntagarna fått större skattesänkningar än pensionärerna under den gångna mandatperioden. Ser du denna utveckling med ökade klyftor som problematisk?
– Nej, egentligen inte. Regeringen har sagt att det inte finns något egenvärde i att skillnaderna ska öka. Det öppnar för att en utjämning kan ske, även om det är en långsiktig process som tar tid.

Ser du denna utveckling som orättvis mot pensionärer som ofta har jobbat ett helt liv?
– Nej, vi har ett system som innebär att bromsen slår i om systemet går back. Det är ett faktum, det är så det fungerar.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se


Foto: Johan Ödmann

Kort om Ulf Kristersson
• född 1963
• civilekonom, författare
• bor i Strängnäs, är gift och har tre barn
• socialborgarråd i Stockholms kommun 2006-2010
• riksdagsledamot 1991-00
• tidigare marknadschef för Timbro
• sedan januari 2010 Moderaternas talesperson i frågor om social- och familjepolitik
• under våren 2010 utsedd att leda regeringens stora parlamentariska socialförsäkringsutredning, vilken han lämnade när han blev statsråd i oktober
• socialförsäkringsminister efter valet i september

Det här är Pensionsgruppen…
Ordförande: Ulf Kristersson (M)
Övriga ledamöter:
Tomas Eneroth (S)
Kurt Kvarnström (S)
Lars-Arne Staxäng (M)
Ulf Nilsson (FP)
Solveig Zander (C)
Lars Gustafsson (KD)
Stefan Oscarson är sekreterare i Pensionsgruppen.
Sakkunniga är Anna Westerberg, statssekreterare hos Ulf Kristersson, Johanna Lybeck Lilja och Hans Lindberg, statssekreterare på Finansdepartementet

…och här är uppdraget
• Pensionsgruppens uppgift är att ”värna pensionsöverenskommelsen och att vårda pensionsreformen och dess grundläggande principer”
• Pensionsarbetsgruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och vid behov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet.
• Överenskommelsen om pensionssystemet är mellan de fyra regeringspartierna och Socialdemokraterna.
• Arbetsgruppen leds av den minister som inom regeringen har det huvudsakliga ansvaret för det allmänna pensionssystemet, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas