Annat

Rättvisa skatter

Publicerad 2010-04-01

Vid partiledardebatten i TV, i slutet av januari, meddelade Reinfeldt att pensionärerna står på tur för att få en sänkt skatt. Detta är i och för sig ett steg i rätt riktning, men kravet från oss pensionärer är att alla, löntagare och pensionärer, skall betala procentuellt lika skatt.
Mellan åren 1992 till 2007 ökade reallöneinkomsten för löntagare med drygt 40 %, medan realinkomsten för pensionärerna minskade med 0,2 %. Införandet av jobbskatteavdragen i 4 etapper, varav den sista etappen var med lånade pengar (10 miljarder), gjorde att klyftan ökade ytterligare mellan löntagare och pensionärer.

Varför skall vi pensionärer undantas från att få en ökad köpkraft, även om ökningen är liten på grund av en ofta liten pension (garantipension)? Alla riksdagspartier, har sagt att de är beredda att sänka skatten för oss pensionärer. Reinfeldt lovade i mitten av februari att pensionärerna skall få minskad skatt år 2011!
Men detta är för sent! Det kommer ett val nu till hösten som gör att pensionärerna kommer att rösta på det parti som bevisligen gjort något åt vår situation i skattefrågan innan valet. Ett löfte av politiker behöver inte betyda något, bara en målsättning som lätt kan ändras av dem.
De pensionärer som sitter i riksdagen har jobbskatteavdrag för både riksdagsarvodet och pensionen! Men så har de också varit med om att besluta om genomförandet av dessa. Övriga pensionärer har fått en mindre skattelättnad. Men det räcker inte! Lika skatt för alla är vårt mål! Och detta skall ske före valet! Vi i vår grupp kommer att strida för detta fram till valet!

Skattesystemet har blivit krångligare! Den stora skattereformen i början av 1990-talet, var menad att bli enhetlig, begriplig och innehålla ett minimum av kryphål, avdrag och skillnader i beskattningen, har plötsligt blivit ett oöverskådligt lapptäcke av tabeller och kolumner, motiverade av påstådda forskningsresultat och försök att åstadkomma sysselsättning. Bara det faktum att varje skattetabell numera innehåller sex olika skattekolumner, beroende på ålder och inkomstslag, gör det betydligt krångligare att veta vilken skatt som ska betalas vid vilken inkomst. År 2006 fanns det endast en skattekolumn, som gällde för alla typer av inkomster.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) skriver i en utredning att: ”Vi vet i dagsläget ännu inte hur stora effekterna av de hittills införda jobbskatteavdragen faktiskt är” samt att ”ett förstärkt jobbskatteavdrag är förmodligen inte det bästa sättet att stimulera efterfrågan i dagens ekonomiska läge”. IFAU efterlyser därför en diskussion om det hade funnits andra stimulerade åtgärder som varit att föredra.

Lokalavdelningarna för pensionärsorganisationerna SKPF, PRO och SPF i Alingsås
Sonny Walting, Jan-Erik Gustavsson, Birgitta de Verdier,
Stig Bertil Svensson, Bo Antehag, Ingvar Lorentzon

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas