Nyheter | Pension

LO utvärderar pensionssystemet

På LOs kongress beslutade man att utvärdera det nuvarande pensionssystemet.

Publicerad 2012-05-28

2010 tog LO fram rapporten ”Pensionsreformen i halvtid”, som visar att snabbt ökande livslängd gör att de som går i pension idag inte når upp till den nivå som man förutspådde då det nuvarande pensionssystemet infördes. Nu vill alltså LO utvärdera pensionssystemet ytterligare. Utvärderingen ska, enligt kongressen, göras av en arbetsgrupp med bred kompetens.

”LO-kongressens (sic) menar att systemet nu har prövats i såväl goda ekonomiska tider som under svåra ekonomiska förhållanden. Samtidigt har en rad förändringar skett i det samlade socialförsäkringssystemet, liksom på arbetsmarknaden i stort. Även om människor lever längre så är det inte många av LOs medlemmar som orkar eller kan arbeta längre. Därför är det angeläget med en grundlig konsekvensanalys. En sådan analys bör sedan ligga till grund för vilka åtgärder som är mest angelägna att genomföra vid en tänkbar justering av pensionssystemet.” skriver LO i ett uttalande.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas