Förbundet granskar hot mot etisk plattform
Kongress 2017 | Nyheter | Kongress 2017

Förbundet granskar hot mot etisk plattform

Riksdagens etiska plattform för hur vård ska bedrivas i Sverige måste försvaras när nya styrsystem införs i äldrevården.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-16

Motionärerna – fem Stockholmsföreningar inom Samverkan Nordost: Jarlabanke, Tibbleseniorerna, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – beskriver en konflikt mellan olika principer för hur sjukvården ska styras.

I grunden ligger riksdagens etiska plattform från 1997. Men enligt Riksrevisionen skapades en målkonflikt när primärvårdens vårdvalsreform infördes, skriver motionärerna.

– Resursprioriteringar i primärvården sker numera i stor utsträckning efter patienternas efterfrågan och inte som tidigare efter patienternas behov. Den etiska plattformen står därför i motsättning till lagen om valfrihetssystem.

Fortsätter granskning

SPF Seniorernas förbundsstyrelse besvarade motionen med att de etiska principerna som riksdagen har beslutat om är ”övergripande”.

– SPF Seniorerna bevakar detta löpande och kontinuerligt, och på alla relevanta nivåer, genom sin representation i landstingens och regionernas pensionärsråd och i regeringens pensionärskommitté.

Pensionärsråden

I enlighet med motionens formulering åtar sig förbundsstyrelsen att bevaka att den etiska plattformens prioriteringar efterföljs när nya styrinstrument introduceras i vården.

– Ekonomin, nya forskningsrön och utvecklingen av sjukvården med nya behandlingsmetoder förändrar även behovet av styrningen av sjukvården, skriver förbundsstyrelsen och får medhåll av kongressen.

Stockholmsdistriktet pekar i sitt svar på motionen på att granskning kan ske via de samrådsorgan, där SPF Seniorerna är representerade, bland annat i LPR (landstingets pensionärsråd).

Vårdens etiska plattform

Sveriges riksdag antog 1997 den etiska plattformen som innebär att prioriteringar i vården ska bygga på tre principer:

Människovärdesprincipen: Vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Behovs- och solidaritetsprincipen: Den som har störst behov av vård ska ges företräde i vården.

Kostnadseffektivitetsprincipen: Hälso- och sjukvård ska bedrivas kostnadseffektivt, men kostnadsöverväganden i det enskilda fallet bör först göras när princip 1) och 2) använts.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas