Redaktionen | Ordförande

Se upp, alla politiker!

Christina Rogestam
Publicerad 2016-05-11

”Frågan som nästan ingen talar om”, hette professor Inger Enkvists kolumn om Sveriges seniorer i SvD i april.  Nåja, några är vi som talar om den, till exempel vi i SPF Seniorerna. Det handlar om den demografiska utvecklingen och att antalet ”äldre äldre” (de över 80 år) de närmaste åren kommer att öka dramatiskt. Det är inget konstigt med det. Det är vi fyrtiotalister som kommer i stor mängd. Efter 2020 fyller vi alla 80 år och strax därefter 90.

Vi är än så längre friskare än tidigare generationer, vi lever i genomsnitt några år längre än tidigare (medellivslängden har på bara 20 år ökat med drygt 2 år) och vi klarar oss längre på egen hand eller med insatser av hemhjälp. Men en dag blir också vi skröpliga och då är vi många som på en gång kommer att behöva få tillgång till vård och omsorg, lämpliga bostäder och sjukvård.

Har samhället beredskap för detta? Svaret är NEJ.
Det är därför arbetet i pensionärsråden är så viktigt. Det är där förbundets 1 500 företrädare ska få kommunpolitikerna att förstå att planeringen av lämpliga bostäder för äldre måste göras nu. Besluten om detaljplaner måste tas i alla instanser och byggandet komma igång i närtid. Och med lämpliga bostäder menas att flerfamiljshusen ska ha hiss och att man kommer direkt in utan besvärliga trappsteg. Bostäderna ska med andra ord vara lättillgängliga för den som använder rullator eller rullstol.

Då duger det inte att behandla ett organ eller en åkomma i taget

I landstingen/regionerna gäller det att få politikerna att förstå behovet av vårdcentraler som specialiserar sig på äldre och våra krämpor. Där personalen känner till mig och jag inte behöver dra min sjukdomshistoria för en ny doktor varje gång. Den kompetenta personalen är uppdaterad på lämpliga mediciner för äldre och skriver inte ut sådana mediciner som står på ”okloka” listan. Och där vi enkelt kan få de vaccinationer vi behöver mot influensa, lunginflammation och bältros.
Även sjukhusen måste planera för att kunna ge vård åt betydligt fler äldre och multisjuka människor. Då duger det inte att behandla ett organ eller en åkomma i taget. Det måste finnas resurser och kompetent personal som ser hela människan och hennes behov och där vårdavdelningen kan sätta in alla de åtgärder som behövs.

För att öka samhällets beredskap att möta oss äldre och våra behov behövs mycket mer av forskning och utbildning om det friska och det sjuka åldrandet, och vilka krav på samhällets resurser som den växande gruppen ”äldre äldre” kommer att ställa.
Det här är viktiga frågor inför 2018 års val, men för att nå framgång då måste vi driva dem hårt redan nu. Om ett år börjar partierna förbereda sina valplattformar och då gäller det att våra viktiga frågor finns med i de interna prioriteringarna.
Se upp ni ledande politiker – SPF Seniorerna är på gång!

Christina Rogestam
Publicerad 2016-05-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas