I glesbygden kan du inte välja hemtjänst
Val 2014 | Vård & omsorg
Ingen valfrihet i glesbygden Foto: Colourbox

I glesbygden kan du inte välja hemtjänst

I storstäderna är utbudet av hemtjänstföretag stort. Värre är det på mindre orter, där antalet äldre är färre. Hit kommer inte de privata företagen, och utbudet är mycket mindre.

Publicerad 2014-03-28

80 procent av hemtjänsten i Sverige utförs fortfarande av kommunerna. 144 kommuner har infört LOV och har idag privata utförare. Ytterligare 37 kommuner har infört LOV men här har inga privata utförare startat verksamhet ännu. Samtidigt har 21 kommuner valt att inte införa LOV av politiska skäl. Göteborg är en av dessa kommuner. Här ska hemtjänsten även i fortsättningen bedrivas i kommunal regi.

I Stockholm är etableringen inom LOV störst. Här finns idag 237 företag enligt Stockholms stads lista över privata utförare. Vissa stadsdelar har så många som hundra utförare. Samtidigt ratar privata företag en sjättedel av landets kommuner. Det handlar ofta om glesbygdskommuner. Antalet äldre är för få och avstånden mellan dem är för stora för att det ska vara lönsamt som privat utförare inom hemtjänsten. Det kan dessutom vara svårt att hitta personal, ett problem som även den kommunala hemtjänsten ställs inför på åtskilliga platser i landet.

De privata utförarna är i regel små företag med mindre än tio anställda. Bland de företag som startats sedan 2009 drivs 85 procent av kvinnor. Endast två procent av företagen drivs av stiftelser och ideella föreningar. De stora vårdkoncernerna som Attendo och Vardaga (f d Carema) är avvaktande på mindre orter, och är i regel mer intresserade av att driva äldreboenden än att bedriva hemtjänst.

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas